text size

Faculty of Social Sciences

UK » FSV

Kontakty

Address: Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, Czech Republic
Phone: +420 222 112 111

Residency

Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Czech Republic

Vedení

dean: PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
vice-dean proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
vice-dean pro rozvoj: JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
vice-dean proděkanka pro zahraniční styky: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
vice-dean proděkan pro vědu a výzkum: doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.
vice-dean pro vnější vztahy: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
vice-dean pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání; statutární zástupce děkana: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
vice-dean proděkanka pro ekonomiku: PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.
chief administrative officer: Mgr. Tomáš Gec

Organisational structure