velikost textu

Fakulta sociálních věd

UK » FSV

Kontakty

Adresa: Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, Česká republika
Telefon: +420 222 112 111

Sídlo

Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

děkan: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
proděkan pro akreditace a kvalitu studia: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
proděkan pro rozvoj: PhDr. David Emler, Ph.D.
proděkanka pro zahraniční styky: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
proděkanka pro vnější vztahy: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
proděkanka pro studijní záležitosti: PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
proděkan pro elektronizaci: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

Organizační struktura