PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klauzurní práce (N AJ - lingv.) - OSOZ3B
Anglický název: Comprehensive Magistery Exam from Linquistics of English Language
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KLP [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Ivana Jančovičová
Atributy: Klauzurka N AJ1
Prerekvizity : ON2301002, ON2301004, ON2301008, ON2301009, ON2301010, ON2301011, ON2301012, ON2301013
Záměnnost : OSOZ3A
Je záměnnost pro: OSOZ3A
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (25.10.2017)
Zkouška probíhá výhradně v písemné formě. Jejím cílem je shrnutí učiva, syntéza vědomostí a schopností, které studenti nabyli ve všech dílčích disciplínách, jakož i opakování v samotném závěru magisterského studia. Zkouška je založena na komplexní analýze úryvku neznámého, souvislého, autentického, anglicky psaného textu. V textu je určitá část vyznačena jako povinná. Výstupem je pak kompozice členěná do oddílů odpovídajícím pokynům v zadání. Kompozici hodnotí nezávisle více vyučujících.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (28.10.2019)

Viz jednotlivé lingvistické disciplíny bakalářského i magisterského studia.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (28.10.2019)

Úspěšné napsání eseje - rozbor daného textu - student má celkem tři pokusy.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (28.10.2019)

Předmět není vyučován.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK