PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Oborová praxe II - ON2301013
Anglický název: Teaching Practice II
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: V:1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Marie Hofmannová
Prerekvizity : ON2301007
Je prerekvizitou pro: OSOZ3AA, OSOZ3BB, OSOZ3B, OSOZ3A
Anotace -
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2009)
Při Oborové praxi II studenti navážou na výsledky, kterých dosáhli v praxi předcházející. Cílem praxe je a) rozvíjení klíčových kompetencí studentů (kompetence psychodidaktické, komunikační, organizační a řídící, diagnostické a sebereflektivní) a b) transformace znalostí získaných studiem oboru, oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie do didakticky účinných forem vyučování. Studenti praktikují pod vedením zkušených vyučujících anglického jazyka. Hospitují na jejich hodinách, připravují vlastní výstupy, společně je analyzují a zvažují, na jaké dílčí individuální oborově didaktické a obecně didaktické cíle se zaměří. Průběžně reflektují své přednosti, slabiny a výsledky, kterých dosáhli. Učí se hledat alternativní přístupy k jazykovým učebním činnostem a uvědomovat si jejich implikace.
Sylabus
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2009)

Pedagogika. Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta.

RICHARDS, J.C. Beyond Training. Perspectives on Language Teacher Education. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

RICHARDS, J.C. Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

RICHARDS, J.C.; NUNAN, D. (Eds.) Second Language Teacher Education. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 1998.

Teaching and Teacher Education.

TSUI, A.B.M. Understanding Expertise in Teaching. Case Studies of Second Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

WAJNRYB, R. Classroom Observation Tasks. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

WALLACE, M. Training Foreign Language Teachers. A reflective approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

WOODWARD, T. Planning Lessons and Courses : Designing sequences of work for the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK