PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Souborná zkouška z anglické lingvistiky pro bakalářské studium - OSOZ2A
Anglický název: Comprehensive Bachelor Exam from Linquistics of English Language
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Soub [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Ivana Jančovičová
Prerekvizity : OB2301007, OB2301008, OB2301013, OB2301014, OB2301019, OB2301020, OB2301021
Je záměnnost pro: OSOZ2B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (01.02.2013)
Zkouška probíhá výhradně písemně. Jejím cílem je shrnutí učiva, syntéza vědomostí a schopností, které studenti nabyli v dílčích ĺingvistických disciplínách bakalářského stupně, jakož i opakování především languových disciplín v samotném závěru bakalářského studia. Zkouška se skládá z pěti dílčích testů, odpovídajících pěti klíčovým lingvistickým disciplínám. Hodnocení se pak opírá o úhrnnou procentuální úspěšnost adepta ve všech dílčích testech.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK