PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderní angličtina VI - OB2301021
Anglický název: Modern English VI
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. et Mgr. Radek Vít, Ph.D.
Prerekvizity : OB2301020
Je prerekvizitou pro: OSOZ2A, OSOZ2BB, OSOZ2B, OSOZ2AA
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Richterová, Ph.D. (21.02.2020)
Cílem předmětu je rozvoj jazykových dovedností studentů na úrovni C2. Jde o poslední semestr šestisemestrálního kursu. Systematicky se pracuje s učebnicí a rozvíjejí se praktické dovednosti studentů v oblasti mluvního projevu, čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním a psaní se značným důrazem na správnost, plynulost a komplexnost jazykového projevu. Systematicky se rozšiřuje slovní zásoba, včetně kolokací, idiomů, frázových sloves a abstraktních pojmů. Studenti jsou vedeni k chápání mluvnice jako systému a jejich znalosti v této oblasti se rozšiřují o méně frekventované jevy vyskytující se v probíraných textech. Základní učebnice může být průběžně doplňována dalšími materiály doporučenými vyučujícím.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Richterová, Ph.D. (21.02.2020)

Doporučená literatura:

GUDE, K.; DUCKWORTH, M.; ROGERS, L. Cambridge English Proficiency Masterclass. Oxford: OUP, 2012. ISBN 978-0-19-470524-0.

McCARTHY, M.; O´DELL, F. English Vocabulary in Use Advanced with CD-ROM: Vocabulary Reference and Practice. Cambridge: CUP, 2013 (2nd edition). ISBN 978-1107637764

HEWINGS, M.; HAINES, S. Grammar and Vocabulary for Advanced. Cambridge: CUP, 2015. ISBN 978-1107481114.

VINCE, M. Language Practice for Advanced: Macmillan: 2014.  ISBN 1 405 00762 1.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jana Richterová, Ph.D. (21.02.2020)

 GUDE, K.; DUCKWORTH, M.; ROGERS, L. Cambridge English Proficiency Masterclass. Oxford: OUP, 2012. ISBN 978-0-19-470524-0:

1) Unit 7

2) Unit 8

3) Unit 9

4) Unit 10

5) Unit 11

6) Unit 12

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Richterová, Ph.D. (21.02.2020)

Předmět je zakončen zápočtem.

Studenům bude zadán zápočtový test na úrovni C2, založený převážně na probíraném učivu. Součástí testu je i samostatný písemný projev. V něm se student nesmí dopustit tří a více podúrovňových chyb (shoda podmětu s přísudkem, kvantifikátory u počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen, nepravidelná slovesa, základní užití členů atp.); v takovém případě je část Writing hodnocena 0 body. Procenta bodů pro splnění: 70 %.

Test je možné psát dvakrát (jeden opravný termín).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK