PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Americká literatura do konce 19. st. - OB2301013
Anglický název: American Literature to the End of the 19th Century
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2325
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Josef Grmela, CSc.
Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Prerekvizity : OB2301012
Je prerekvizitou pro: OSOZ2A, OSOZ2AA, OB2301014, OSOZ2B, OSOZ2BB
Je záměnnost pro: OPBA2A114A
Anotace -
Poslední úprava: ZENISEK/PEDF.CUNI.CZ (04.10.2015)
Profil kurzu: Předmět "Americká literatura I" tvoří komplementární kurz, v jehož přednáškové části se student obeznámí se základní vývojovou linií americké literatury od 17 až po konec 19. století, včetně historického a sociálního pozadí. Tato výkladová část je prakticky podepřena ilustrativními ukázkami americké prózy a v menší míře i poezie a dramatu. Přednášky tedy v chronologickém sledu uvádějí konkrétní (víceméně jednolitá) období v americké literatuře, která jsou vesměs koncipována jako literární reflexe daného historického období. Na přednášku pak navazuje tzv. "close reading session", tedy řízené čtení zadaných seminárních textů v angličtině, které lze vnímat jako průvodní materiál k přednáškovému výkladu. Požadavky k udělení zápočtu: Aktivní účast v seminářích, kratší závěrečná esej a zpětná vazba (písemná reakce, v problematičtějších případech pohovor). Je možno psát buď kratší monitorovanou esej (450 slov) nebo delší esej s domácí přípravou (1300 slov).
Literatura -
Poslední úprava: ZENISEK/PEDF.CUNI.CZ (04.10.2015)

Doporučená literatura:

  1. Ruland, R., Bradbury, M. From Puritanism to Postmodernism, New York: Viking Penguin, 1991. ISBN-13: 978-0140144352.
  2. Procházka, M., Quinn, J., Ulmanová, H., Roraback, E. Lectures on American Literature. Praha, 2002. ISBN 9788024619965.
  3. High, Peter, An Outline of American Literature, London: Longman, 2007
  4. Lauter, P., Yarborough, R., Cheung, K., Molesworth, C.  The Heath Anthology of American literature, Early Nineteenth Century: 1800 - 1865, Houghton Mifflin Harcourt, 2005. ISBN-13: 9780618532988.
  5. Lauter, P., Yarborough, R., Alberti, J., Brady, M. The Heath Anthology of American literature: Volume A: the Beginnings to 1900, Houghton Mifflin Harcourt, 2008. ISBN: 0-618-54250-7.
  6. Lauter, P., Yarborough, R., Bayer, J., Molesworth, C., Cheung, K. The Heath Anthology of American literature: Volume C: Late Nineteenth Century, Houghton Mifflin Harcourt, 2004. ISBN-13: 9780618532995.
  7. Gates, H.L., McKay, N. The Norton Anthology of African-American Literature, New York: W.W. Norton & Company, 1997. ISBN-13: 978-0393911558
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (21.12.2018)

 

1.       Přednáška: Literatura koloniálního období (online video)

Úvod do předmětu

2.       Přednáška: Nástup osvícenství

Čtení – Benjamin Franklin: 2 pamflety

3.       Přednáška: Romantismus I

Čtení – Washington Irving: The Legend of the Sleepy Hollow

4.       Přednáška: Romantismus II

E.A.Poe: The Black Cat, The Tell-Tale Heart

5.       Přednáška: Romantismus III

Čtení –  N. Hawthorne: Birthmark

6.       Přednáška: Romantismus IV – slave narratives

Čtení – The Narrative of Frederick Douglass

7.       Přednáška: Poezie 19. století (online video)

Čtení – Whitman, Dickinson

1.            Přednáška: American Transcendentalism

Četba – H.D. Thoreau: Civil Disobedience

9.       Přednáška: Přechod mezi Romantismem a Realismem

Četba – H. Melville: Bartleby the Scrivener

10.     Přednáška: Realismus/Naturalismus I

Čtení –A. Bierce: An Occurrence at Owl Creek Bridge

          S. Crane: The Red Badge of Courage (synopse + úryvek)

11.     Přednáška: Realismus/Naturalismus II – Local Color

Čtení –Kate Chopin: A Respectable Woman and 4 other stories

Doplňující čtení (dobrovolné) – C.P.Gilman: The Yellow Wallpaper

12.     Realismus/Naturalismus III – muckraking

Theodore Dreiser: Typhoon

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (21.12.2018)

Požadavky k udělení zápočtu: Aktivní účast v seminářích, kratší závěrečná esej a zpětná vazba (písemná reakce, v problematičtějších případech pohovor). Je možno psát buď kratší monitorovanou esej (350 - 600 slov) nebo delší esej s domácí přípravou (1300 slov).

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (28.10.2019)

To access the reading assignments for seminars, pls. go to:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2325

 

enrolment key: frank

 

To access the backup course materials for lectures, pls. go to:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2324

 

enrolment key: frank

 

If you are asked to sign in with your login and password, use the same login and password you use to enroll in SIS

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK