PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderní angličtina V - OB2301020
Anglický název: Modern English V
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. et Mgr. Radek Vít, Ph.D.
Prerekvizity : OB2301018
Záměnnost : OPBA2A119A
Je prerekvizitou pro: OB2301021, OSOZ2A, OSOZ2BB, OSOZ2B, OSOZ2AA
Anotace -
Poslední úprava: VITRA/PEDF.CUNI.CZ (09.12.2015)
Cílem předmětu je další rozvoj jazykových dovedností na úrovni C1- C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, tedy akademické úrovně požadované k bakalářské státní zkoušce. Jde o pátý semestr šestisemestrálního kurzu. Systematicky se pracuje s učebnicí Cambridge Proficiency Masterclass (OUP, 2012). Rozvíjejí se praktické dovednosti studentů v oblasti mluvního projevu, čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním a písemného projevu s velkým důrazem na přesnost, plynulost a komplexnost jazykového projevu prokazující zvládnutí jazyka ve všech aspektech. Kromě hlavní učebnice se v kurzu pracuje s autentickými materiály, novinovými články, videi, apod.
Literatura
Poslední úprava: VITRA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2015)

GUDE, K.; DUCKWORTH, M.; ROGERS, L.: Cambridge English Proficiency Masterclass. Oxford: OUP, 2012. (hlavní učebnice)

AYTO, J.: Oxford Dictionary of English Idioms. Oxford: OUP, 2010 (3rd edition). ISBN 978-0-19-431287-5.

FLOCKHART, J.; PELTERET, C.: Phrasal Verbs: B1-C2. Glasgow: Collins, 2012. ISBN 978-0007464661.

LANGAN, J.: The Advanced Reading-Writing Connection  West Berlin: Townsend Press, 2014. ISBN: 978-1-59194-425-6.

MURPHY, B. L.; RANKIN, E. M.: 5 Steps to a 5: Writing the AP English Essay 2016. McGraw-Hill Education: New York, 2015 (5th edition). ISBN 978-0071846233

O´DELL, F.: English Idioms in Use Advanced. Cambridge, CUP, 2010. ISBN 978-0521744294.

PATERSON, K.; WEDGE, R.: Oxford Grammar for EAP: English Grammar and Practice for Academic Purposes. Oxford: OUP, 2013. ISBN 978-0194329996.

SEELY, J.: Oxford A-Z of Grammar and Punctuation. Oxford: OUP, 2013 (2nd revised edition). ISBN 9780199564675.

www.independent.co.uk

www.bbc.com

www.usatoday.com

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (30.09.2018)

Před zkouškou je nutno odevzdat vyhovující esej - požadovaná minimální hranice úspěšnosti je 70%.

80% docházka

aktivní účast na seminářích

úspěšné složení zkoušky, která se skládá z následujících částí: čtení, psaní, poslech, use of English (testuje se gramatické a lexikální učivo za semestry Moderní angličtina I-V)

Požadovaná minimální hranice úspěšnosti při zkoušce 70%.

 

Pozn.: Docházku na seminářích je možné odpustit na základě předložení certifikátu CPE s hodnocením A nebo B. Tento certifikát nesmí být starší dvou let. Zkouška je povinná pro všechny studenty.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: VITRA/PEDF.CUNI.CZ (16.09.2015)

Week 1 - Unit 1: People and places - text All those years ago

Week 2 - Unit 1: People and places - narrative tenses, past verb forms with present or future meaning

Week 3 -  Unit 2: Our environment - text Geologists press for recognition of Earth-changing "human epoch"

Week 4 - Unit 2: Our environment - future forms and time clauses

Week 5 - Unit 3: Language and culture - text The last lingua franca by Nicolas Ostler

Week 6 -  Unit 3: Language and culture - focus and emphasis: cleft sentences

Week 7 - Unit 4: Family and relationships - text Lang Lang, the virtuoso Chinese pianist

Week 8 - Unit 4: Family and relationships - perfect aspect

Week 9 - Unit 5: Safety and danger - text Crowd control

Week 10 - Unit 5: Safety and danger - past modals: possibility, speculation, necessity, obligation

Week 11 - Unit 6: Health and lifestyle - text s. 63 (nemá titulek)

Week 12 - Unit 6: Health and lifestyle - defining and non-defining clauses, reduced clauses

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Richterová, Ph.D. (08.09.2017)

- vyhovující cvičná esej

- 80% docházka + aktivní účast na seminářích

- úspěšné složení zkoušky, která se skládá z následujících částí: čtení, psaní, poslech, use of English (testuje se gramatické a lexikální učivo za semestry Moderní angličtina I-V); potřebná úspěšnost v testu - 70 %;

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK