PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hudební kultura II - OKMN0H223B
Anglický název: Music Culture II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://classroom.google.com/c/Mzk5ODc3NDAxNDda
Garant: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Neslučitelnost : OKMN0H202B
Prerekvizity : OKMN0H218B, OKMN0N204B, OKMN0T201B, OKMN0V203B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (15.04.2019)
V přednáškách se studenti seznamují s jednotlivými etapami hudebního vývoje, seminář je zaměřen na prezentaci konkrétních hudebních děl. Studenti jsou vedeni k hledání společných znaků jednotlivých hudebních proudů a období, souvislostí s historickým a společenským vývojem a k uvědomování si odlišností jednotlivých slohů, směrů, uměleckých škol a skupin.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (15.04.2019)

Cíl předmětu: seznámení s vývojem evropské hudby ve vazbě k všeobecným dějinám, literatuře a výtvarnému umění.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (15.04.2019)

Povinná literatura:

HURNÍKOVÁ, K. Stručný průvodce dějinami evropské hudby. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007. 93 s. ISBN 978-80-7290-333-7.

GREGOR, V. Dějiny české a slovenské hudby pro posluchače pedagogických fakult. 2. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1983. 252 s.

VÍTEK, B. Přehled dějin hudby. Pardubice: Agentura Luděk Šorm, 1994. 261 s. ISBN 80-901702-0-X.

Doporučená literatura:

ČERNUŠÁK, G. Dějiny evropské hudby. 5. vyd. Praha: Panton, 1974. 527 s. ISBN 35-305-74.

HANŽLÍK, B. Dějiny hudby v obrazech a obrázcích. Čelákovice: Klub přátel ZUŠ Jana Zacha, o. s., 2009. 204 s. ISBN 978-80-254-4824-3.

HRČKOVÁ, N. Dějiny hudby VI. (2). Praha: Ikar, 2007. 543 s. ISBN 978-80-249-0978-3.  

KOUBA, J. ABC hudebních slohů. Od raného středověku j J. S. Bachovi. Praha: Supraphon, 1982. 167 s.

KYNCL, J. Od gregoriánského chorálu po současné zpěvní formy. Český Těšín: Press-Pygmalion, 2004. 240 s. ISBN 80-239-1925-3.

MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. Praha: NLN, 2000. 611 s. ISBN 80-7106-238-3.

SEHNAL, J., VYSLOUŽIL, J. Dějiny hudby na Moravě.Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2001. 311 s. ISBN 80-7275-021-6.

SMOLKA, J. Dějiny hudby. Brno: TOGGA, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1.

TROJAN, J. Dějiny opery. Praha: Paseka, 2001. 482 s. ISBN 80-7185-348-8.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (01.09.2019)

1. Charakteristika romantismu, jeho vnitřní členění, raný romantismus v evropské hudbě.

2. Hudební druhy v období rozvinutého romantismu; novoromantismus a jeho hlavní představitelé.

3. Opera jako stěžejní žánr období romantismu, reforma opery.

4. Česká národní hudba 19. století.

5. Hudba na přelomu 19. a 20. století (pozdní romantismus, impresionismus, verismus).

6. Česká hudba na přelomu 19. a 20. století.

7. Stylový pluralismus v umělecké tvorbě první poloviny 20. století.

8. Stěžejní umělecké školy a skupiny (Druhá vídeňská škola, Pařížská šestka).

9. Česká hudební avantgarda v meziválečném období.

10. Hlavní proudy v hudbě druhé poloviny 20. století.

11. Česká hudba v poválečném období.

12. Soudobá hudební tvorba.

 

3 kredity = 90 hodin:

výuka - 8 hodin,

studium literatury - 24 hodin,

příprava na výuku - 24 hodin,

práce se studijní oporou - 12 hodin,

příprava na zkoušku - 18 hodin.

Studijní opory -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (01.09.2019)

https://publi.cz/books/558/index.html?secured=false#Cover

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK