PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Klavír v hudební výchově II - OKMN0H212B
Anglický název: Piano in Music Education II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Vyučující: Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D.
Neslučitelnost : OKMN0H202B
Prerekvizity : OKMN0H209B, OKMN0N204B, OKMN0T201B, OKMN0V203B
Je prerekvizitou pro: OKMN0H216B
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D. (05.10.2019)
Studium vybraného repertoáru, výběr je dán mírou nástrojové vyspělosti studenta. Nastudování přednesové skladby z období romantismu. Dominantní septakord, tvorba jednoduchých předeher.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. (21.04.2019)

Výuka navazuje na předchozí semestr a dále rozvíjí nástrojové dovednosti studenta na úrovni, která umožňuje kvalitní využití klavíru při výuce hudební výchovy na 1. stupni ZŠ.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D. (27.01.2023)

Přímá výuka - 6 hodin, 

samostatná práce studenta - 21 h, 

příprava a zápočet - 3 h. 

Literatura
Poslední úprava: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. (21.04.2019)

Povinná literatura:

PECHÁČEK, S. Hra písní na klavír. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 1999. 76 s. ISBN 80-86039-96-X.

HRADECKÝ, E. Hrajeme na klavír podle akordových značek. Praha: Edit, 1991. ISBN 80 - 9001 -77- 0.

Nástrojový repertoár dle technické vyspělosti studenta.

Doporučená literatura:

PRŮŠOVÁ, Z., JANŽUROVÁ, Z.: S písničkou u klavíru. Praha: Supraphon, 1985

MARCOLOVÁ, J. Klavírní improvizace: pro děti předškolního věku a žáky 1.-3. ročníku LŠU. Praha: Panton, 1983.

JENČKOVÁ, E. Výběr klavírních skladeb pro 1.-4. ročník studia učitelství Hv na 1. st. ZŠ. Praha: SPN 1990. 226 stran. ISBN 80-7066-328-6

LIŠKOVÁ, M.; HURNÍK, L. Učebnice hudební výchovy 1.-5. ročník. Praha SPN, 1998. ISBN 80-7235-028-5.

Tichá, A.; Šimanovský Z. Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál 1999. ISBN 80-7178-323-4.

MARTIENSSEN, C. A. Tvorivé vyučovanie klavírnej hry. Bratislava: Opus, 1985.

KOGAN, G. M.. Práca pianistu. Bratislava: VŠMU 1990. ISBN 80-85182-05-X.

JUDOVINA-GALPERINA, T. B. U klavíru bez slz. Brno: Lynx 2000. ISBN 80-902932-0-4.

Klavírní literatura z období romantismu.Audio a video nahrávky.

Zpěvníky. Učebnice hudební výchovy pro 1. – 5. ročník.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D. (05.10.2019)

Hra vybraného repertoráru, s důrazem na skladby z období romantismu, 

přehrávka na konci semestru,

student předvede nastudovaný repertoár

a hru minimálně 5 písní (lidových či umělých) s použitím kadencí a 

stylizací, která odpovídá vybraným písním. 

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. (24.08.2019)

přímá výuka 6 h, samostatná práce 21 h, příprava na zápočet 3 h

Nastudování přednesové skladby z období romantismu, průběžné osvojování jednoduchého instruktivního nástrojového repertoáru, využitelného v hudebně výchovné praxi. Oblast improvizace se prohlubuje o využívání dominantního septakordu pozvolna i vedlejších kvintakordů a tvorbu jednoduchých předeher.

Lekce 1 - posouzení pokroku v technických, hudebních, interpretačních, uměleckých a improvizačních dovednostech a znalostech, eventuální úprava individuálního studijního plánu.

Lekce 2 – 10 - studium technických cvičení, etud, přednesových skladeb (v tomto semestru povinně skladba období romantismu) a improvizačních dovedností (základní kadence s použitím D7, seznamování s použitím vedlejších kvintakordů, transpozice a stylizace, jednoduché předehry). Meritem výuky je opět studium písní s improvizovaným doprovodem a vytváření jejich portfolia pro praxi. Práce v návaznosti na průběžnou, pravidelnou přípravu studenta v souladu s jeho možnostmi a zkušenostmi.

Lekce 11 -zhodnocení plnění individuálního studijního plánu a pokroku v jednotlivých oblastech hudebního nástrojového projevu, Finální stanovení podmínek k zápočtu.

Lekce 12 - interní zápočtová přehrávka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK