PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klavír v hudební výchově I - OKMN0H209B
Anglický název: Piano in Music Education I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Neslučitelnost : OKMN0H202B
Prerekvizity : OKMN0H206B, OKMN0N204B, OKMN0T201B, OKMN0V203B
Je prerekvizitou pro: OKMN0H215B, OKMN0H212B
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D. (05.10.2019)
Studium vybraného repertoáru, jehož výběr je dán mírou nástrojové vyspělosti studenta. Nastudování přednesové skladby z období klasicismu. Postupné získávání improvizačních dovedností umožňujících tvorbu klavírního doprovodu písní.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. (21.04.2019)

Rozvoj technických, interpretačních, uměleckých a improvizačních dovedností v souvislosti s použitím nástroje v pedagogické praxi při výuce hudební výchovy na 1. stupni ZŠ.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. (06.09.2023)

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na výuku-studium repertoáru a rozvoj improvizačních dovedností 40 hodin

Práce se studijními materiály 10 hodin

Plnění předmětu

Příprava na zápočet 10 hodin

Literatura
Poslední úprava: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. (21.04.2019)

Povinná literatura:

PECHÁČEK, S. Hra písní na klavír. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 1999. 76 s. ISBN 80-86039-96-X.

HRADECKÝ, E. Hrajeme na klavír podle akordových značek. Praha: Edit, 1991. ISBN 80 - 9001 -77- 0.

Nástrojový repertoár dle technické vyspělosti studenta.

Doporučená literatura:

PRŮŠOVÁ, Z., JANŽUROVÁ, Z.: S písničkou u klavíru. Praha: Supraphon, 1985

MARCOLOVÁ, J. Klavírní improvizace: pro děti předškolního věku a žáky 1.-3. ročníku LŠU. Praha: Panton, 1983.

KLEINOVÁ, E., LAUDOVÁ, V. Klavírní škola pro SPgŠ. Praha: Supraphon, 1986.

LIŠKOVÁ, M.; HURNÍK, L. Učebnice hudební výchovy 1.-5. ročník. Praha: SPN, 1998. ISBN 80-7235-028-5.

JUDOVINA-GALPERINA, T. B. U klavíru bez slz. Brno: Lynx 2000. ISBN 80-902932-0-4.

Klavírní literatura z období klasicismu.Audio a video nahrávky.

Zpěvníky. Učebnice hudební výchovy pro 1. – 5. ročník.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D. (05.10.2019)

Hra vybraného repertoráru, s důrazem na skladby z období klasicismu, 

přehrávka na konci semestru,

student předvede nastudovaný repertoár

a hru minimálně 5 písní (lidových či umělých) s použitím kadencí a 

stylizací, která odpovídá vybraným písním. 

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. (24.08.2019)

přímá výuka 8 h, samostatná práce 46 h, příprava na zápočet 6 h

Student si vytvoří ve spolupráci s pedagogem individuální studijní plán, zahrnující výběr přednesových skladeb a časový harmonogram jejich nastudování.

Obsahem předmětu je studium technického a přednesového repertoáru, výběr je dán mírou nástrojové vyspělosti studenta. Povinné je nastudování přednesové skladby z období klasicismu. Hlavním záměrem je postupné získávání improvizačních dovedností, umožňující základní improvizaci klavírního doprovodu a nástrojové interpretace lidových i umělých písní ve výuce na ZŠ. Výuka improvizace je zaměřena na schopnost využití kadencí TSD a jejich stylizaci v souvislosti s charakterem písní.

Lekce 1 - posouzení technických, hudebních, interpretačních, uměleckých a improvizačních dovedností, znalostí a zkušeností, návrh individuálního studijního plánu.

Lekce 2 - vytvoření individuálního studijního plánu na celý akademický rok včetně postupu při studiu zadaného materiálu a výstupních požadavků.

Lekce 3 – 11 - studium technických cvičení, etud, přednesových skladeb (v tomto semestru povinně skladba období klasicismu) a improvizačních dovedností (základní kadence TSD, jejich transpozice a stylizace). Meritem výuky je studium písní s improvizovaným doprovodem. Tempo a náročnost zohledňuje individuální studijní plán, který je pro každého studenta jedinečný vzhledem k jeho možnostem, ale zároveň je v souladu s požadavky na výstup z předmětu.

Lekce 12 - interní zápočtová přehrávka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK