PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Biomechanika - OB2320112
Anglický název: Biomechanics
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Martin Černý
Prerekvizity : OB2320101
Záměnnost : OB2320012
Je záměnnost pro: OB2320012, OPBT2T121A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (12.12.2018)

Seznámit posluchače se základy biomechaniky tělesných cvičení a naučit je řešit praktické příklady z tělesných cvičení.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (12.12.2018)

KARAS,V., OTÁHAL, S., SUŠANKA, P., Biomechanika tělesných cvičení. Praha, 1990.

Karas,V., Otáhal, S. Základy biomechaniky pohybového aparátu člověka. Praha: Karolinum, 1991.

Krištofič,J. Fyzikální aspekty sportovní techniky. Praha: Karolinum, 1996.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (12.12.2018)

Písemná část zkoušky obsahuje praktické výpočty základních příkladu z biomechaniky tělesných cvičení, následuje ústní zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (12.12.2018)

Tělesná cvičení z pohledu mechaniky, prvky pohybového systému člověka při cvičení. Pohybový systém a vlastnosti jeho podsystémů. Geometrie a kinematika pohybu. Energetické aspekty pohybu. Metody analýzy pohybu a mechanické interakce člověk - okolí. Využití audiovizuálních prostředků pro kinematickou analýzu pohybu.

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (12.12.2018)

 Zápočtové požadavky - účast na seminářích, vypracování všech probíraných cvičení a jejich praktická znalost. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK