PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Předlékařská první pomoc pro pedagogické pracovníky I - OB2314V01
Anglický název: First Aid for Educational Staff I
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Neslučitelnost : OB2302001, OB2317102, OB2320101, OKBPV14101, OKN1302001, OKN2317001, OKO131111, ON1302001, ON2317001, ON2320001, O01317184
Je prerekvizitou pro: OB2314V02
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2012)
Kurz vychází ze základní normy zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky, seznamuje studenty se zásadami předlékařské první pomoci. Důraz je kladen zejména na praktický nácvik běžných úkonů prováděných v rámci laické první pomoci a na zvládnutí techniky kardiopulmonální resuscitace. Zvláštní pozornost je věnována specifickým postupům při poskytování první pomoci dětem různých věkových kategorií.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2012)

Cílem kurzu je vybavit studenty teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které jim umožní s jistotou poskytovat rozšířenou laickou první pomoc a vyvarovat se při tom nejčastějších chyb. Dalším cílem je motivovat studenty k průběžnému obnovování a upevňování nabytých vědomostí a dovedností.

Literatura
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2012)

BERÁNKOVÁ, M.; FLEKOVÁ, A.; HOLZHAUSEROVÁ, B. První pomoc. Praha : Informatorium, 2007. ISBN 978-80-7333-054-5.

BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0680-6.

KROUPA, M. Integrovaný záchranný systém. Praha : Armex, 2006. 978-80-86795-59-1.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (28.08.2012)

Požadavky pro udělení zápočtu: aktivní účast na seminářích, úspěšné absolvování zápočtového testu (jeden řádný a dva opravné termíny).

Sylabus -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2012)

1. Úvod, základní terminologie.

2. Lékárničky první pomoci.

3. Repetitorium základních poznatků ze somatologie.

4. Teorie poskytování první pomoci.

5. Praxe poskytování první pomoci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK