PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z grafického software - design - OB2319314
Anglický název: Graphics Software Practice - Design
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBI2I123B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Mgr. Stanislav Lustig
Prerekvizity : OB2319214
Záměnnost : OB2319308, OB2319315
Je prerekvizitou pro: OB2319515
Anotace -
Poslední úprava: RAMBO/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2011)
Posláním předmětu Praktikum z grafického software - design je poskytnout studentům v návaznosti na základní předmět Počítačová grafika možnost prohloubit vědomosti a dovednosti z oblasti počítačové grafiky orientované na specifické technické a programové vybavení a práci s grafickými daty na počítači, a to z pohledu zdůrazňujícího tvůrčí práci s příslušnými technickými a programovými prostředky. Cílem předmětu je osvojení příslušných dalších poznatků a především pak rozvinutí praktických kompetencí studentů pro tvůrčí práci v oblasti počítačové grafiky, včetně hlubšího ovládnutí vybraných programových nástrojů, koncepčních, funkčních a estetických hledisek tvorby aplikací, organizace práce s grafickými daty a možností zpracování těchto dat ve vyšších celcích. Předmět se orientuje na poznání vlastností vybraných grafických editorů, včetně 3D editorů, DTP systémů a dalších tvůrčích prostředí pro práci s grafickými daty, poznání jejich možností z hlediska tvůrčí práce, charakteristik základních tvůrčích pravidel a postupů a jejich ovládnutí v rámci vlastní tvorby grafických aplikací.
Literatura
Poslední úprava: RAMBO/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2011)

DVOŘÁKOVÁ, Z. DTP a předtisková příprava. Brno : Computer Press, 2008.

FOLEY, J., D. Computer graphics - principles and practice. Addison-Wesley Publishing, 2005.

HOROVÁ, I. 3D modelování a vizualizace v AutoCadu. Brno : Computer Press, 2008.

KADAVÝ, D. CorelDRAW. Brno : Computer Press, 2007.

KOLEKTIV. Adobe Illustrator CS3.  Brno : Computer Press, 2008.

KOLEKTIV. Adobe Photoshop CS3. Brno : Computer Press, 2008.

KOLEKTIV. Cinema 4D R10.  Brno : Computer Press, 2008.

KOLEKTIV. GIMP praktická uživatelská příručka.  Brno : Computer Press, 2007.

ROUBAL, P. Kreslení a grafika. Praha : Computer Press, 2006.

TŮMA, T. Počítačová grafika a design. Brno : Computer Press, 2007.

3D grafika jako na dlani. Dostupné z URL: < http://www.3dscena.cz >.

3D software - server o programech Cinema 4D.  Dostupné z URL: < http://www.3dsoftware.cz >.

3D Total - The CD artists home page. Dostupné z URL: < http://www.3dtotal.com >.

Digineff - wbové stránky o digitální fotografii. Dostupné z URL: < http://www.digineff.cz >.

Grafika on-line. Dostupné z URL: < http://www.grafika.cz >.

Pixel - 2D/3D grafika a animace, digitální video a zvuk. Dostupné z URL: < http://www.pixel.cz >.

Server o problematice 3D grafiky a digitálních médií Dostupné z URL: < http://3dgrafika.cz/ >.

Software pro 3D grafiku a animace Maxon CINEMA 4D, VRay, RPC, XFrog. Dostupné z URL: < http://www.cinema4d.cz/ >.

Materiály k výuce předmětu na serveru MOODLE.  Dostupné z URL: < http://moodle.pedf.cuni.cz/ >.

Textové materiály, prezentace a grafické soubory distribuované v průběhu semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: RAMBO/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2011)

Pokročilá práce ve vektorovém grafickém editoru

Programování 3D aplikací OpenGl

2D objekty, transformace ve 2D, 3D objekty, transformace ve 3D, práce se scénou, pohyb, animace

3D Grafické editory

Možnosti 3D modelováni, představení produktů, modelovací techniky

Cinema 4D

Úvod - orientace v 3D prostoru (otočeni, přiblížení, pohledy, ortogonálni, perspektivní zobrazeni), transformace, grafická primitiva, rendering

Základy modelování - boolean, loft, extrude, polygon mesh modeling

Textury - materiály, bitmapové textury, tvorba textury, pokročilé materiály

Osvětlení - typy světel, barevné filtry, stíny, světelné atributy materiálu

Rendering - pokročilé nastaveni renderingu, pluginy, síťový rendering

Kamera - typy kamer, pohyb kamery, parametry kamery

Animace - klíčové snímky, animace po křivce

Pokročilé modelovací metody - částicové systémy, atmosférické efekty

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: LUSTIGS/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2016)
  • Zkouška má část teoretickou a praktickou

  • Teoretická část bude realizována prezentací zvolené semestrální práce nejpozději týden před koncem výuky.

    Prezentace bude hodnocena z pohledu výběru, zpracování a konečné adjustace výsledného projektu
  • Praktická část se týká prokázání způsobilosti v tvorbě, získávání a zpracování grafických dat na počítači formou realizace úkolů na základě zadání v hodinách (tzv. etudy), a zpracováním semestrální práce.
    Téma semestrální práce které bude navrženo studentem a odsouhlaseno vyučujícím. Práce musí být odevzdána nejpozději do konce zkouškového období způsobem, jaký určí vyučující.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK