PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z grafického software - technologie - OB2319307
Anglický název: Graphics Software Practice - Technology
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2319315
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319204
Záměnnost : OB2319308, OB2319314
Je prerekvizitou pro: OB2319506
Anotace -
Poslední úprava: RAMBO/PEDF.CUNI.CZ (22.11.2009)
Posláním předmětu Praktikum z grafického software - technologie je poskytnout studentům v návaznosti na základní předmět Počítačová grafika možnost prohloubit vědomosti a dovednosti z oblasti počítačové grafiky orientované na specifické technické a programové vybavení, a to z pohledu zdůrazňujícího technické, technologické, praktické a provozní aspekty problematiky. Cílem předmětu je osvojení příslušných dalších poznatků a rozvinutí kompetencí studentů pro práci s grafickými daty na počítači, včetně volby a ovládnutí příslušných zařízení či programů pro práci s grafikou a pochopení jejich specifik a funkčních možností. Předmět se orientuje na prohloubení vědomostí a dovedností studentů v oblasti pokročilé 2D grafiky a 3D grafiky, konkrétně pak technologicko-praktických předpokladů pokročilých možností a způsobů využití vybraných rastrově a vektorově orientovaných grafických editorů a dalších specializovaných programů pro úpravu parametrů grafických souborů a prezentaci grafických informací, včetně předtiskové úpravy.
Literatura
Poslední úprava: RAMBO/PEDF.CUNI.CZ (22.11.2009)

BAIN, S. CorelDraw : The Official Guide. Barkley : Corel Press, 2004.

DVOŘÁKOVÁ, Z. DTP a předtisková příprava. Brno : Computer Press, 2008.

FOLEY, J., D. Computer graphics - principles and practice. Addison-Wesley Publishing, 2005.

HOROVÁ, I. 3D modelování a vizualizace v AutoCadu. Brno : Computer Press, 2008.

KADAVÝ, D. CorelDRAW. Brno : Computer Press, 2007.

KOLEKTIV. Adobe Illustrator CS3. Brno : Computer Press, 2008.

KOLEKTIV. Adobe Photoshop CS3. Brno : Computer Press, 2008.

KOLEKTIV. Cinema 4D R10. Brno : Computer Press, 2008.

KOLEKTIV. GIMP praktická uživatelská příručka. Brno : Computer Press, 2007.

ROUBAL, P. Kreslení a grafika. Praha : Computer Press, 2006.

TŮMA, T. Počítačová grafika a design. Brno : Computer Press, 2007.

3D grafika jako na dlani. Dostupné z URL: < http://www.3dscena.cz >.

3D software - server o programech Cinema 4D. Dostupné z URL: < http://www.3dsoftware.cz >.

3D Total ? The CD artists home page. Dostupné z URL: < http://www.3dtotal.com >.

Digineff ? wbové stránky o digitální fotografii. Dostupné z URL: < http://www.digineff.cz >.

Grafika on-line. Dostupné z URL: < http://www.grafika.cz >.

Pixel ? 2D/3D grafika a animace, digitální video a zvuk. Dostupné z URL: < http://www.pixel.cz >.

Server o problematice 3D grafiky a digitálních médií Dostupné z URL: < http://3dgrafika.cz/ >.

Software pro 3D grafiku a animace Maxon CINEMA 4D, VRay, RPC, XFrog. Dostupné z URL: < http://www.cinema4d.cz/ >.

Sylabus -
Poslední úprava: PROKYSEK/PEDF.CUNI.CZ (25.11.2009)

Programování 3D aplikací OpenGl

2D objekty, transformace ve 2D, 3D objekty, transformace ve 3D, práce se scénou, pohyb, animace

3D Grafické editory

Možnosti 3D modelováni, představení produktů, modelovací techniky

Cinema 4D

Úvod - orientace v 3D prostoru (otočeni, přiblížení, pohledy, ortogonálni, perspektivní zobrazeni), transformace, grafická primitiva, rendering

Základy modelování - boolean, loft, extrude, polygon mesh modeling

Textury - materiály, bitmapové textury, tvorba textury, pokročilé materiály

Osvětlení - typy světel, barevné filtry, stíny, světelné atributy materiálu

Rendering - pokročilé nastaveni renderingu, pluginy, síťový rendering

Kamera - typy kamer, pohyb kamery, parametry kamery

Animace - klíčové snímky, animace po křivce

Pokročilé modelovací metody - částicové systémy, atmosférické efekty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK