PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Design WWW aplikací - OB2319413
Anglický název: Design Web Applications
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319314
Záměnnost : OB2319406
Anotace -
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (17.01.2012)
Cílem předmětu Design WWW aplikací je rozvinutí praktických dovedností návrhu a realizace WWW aplikací jak po stránce jejich vzhledu, tak i technického řešení. Důraz je kladen na zvládnutí jednotlivých technologií návrhu a implementace obsahu webových aplikací. Součástí výuky je rovněž poskytnutí odpovídajících teoretických poznatků z oblasti web designu a programování www aplikací spolu s deklarací nejdůležitějších kritérií pro hodnocení www stránek z hlediska technického zpracování, vzhledu a obsahu. Předmět úzce navazuje na předchozí předměty Vývoj aplikací v objektovém prostředí a Počítačová grafika a vytváří z pohledu osvojených kompetencí podklad pro další odborné kurzy, především pak pro výuku ve studijním předmětu Vývoj a administrace databázových aplikací.
Literatura
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (17.01.2012)

- POWELL, T. Web design - Kompletní průvodce. Brno : ComputerPress, 2004. ISBN: 80-722-6949-6
- BROŽA, P. Tvorba www stránek. Praha : Computer Press, 2001.
- STANÍČEK, P. CSS kaskádové styly, Kompletní průvodce. Brno : ComputerPress, 2003. ISBN: 80-7226-872-4
- KOSEK, J. HTML - tvorba dokonalých WWW stránek. Praha : Grada Publishing, 2000.
- PROKOP, M. CSS pro webdesignery. Praha : Mobil Media, 2003. ISBN: 80-86593-35-5
- REYNOLDS, M., WOOLRIDGE, A. JavaScript - profesionální řešení. Brno : Unis Publishing, 1997.
- SCOT, I. Dynamické HTML - kompletní průvodce. Brno : Computer Press, 1998.
- VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha : ČVUT, 1997.
- HLAVENKA, J. Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site. Brno : Computer Press, 2002. ISBN: 80-7226-748-5
- KRUG, S. Web design - nenuťte uživatele přemýšlet. Brno : Computer Press, 2003. ISBN: 80-7226-892-9
- MUSCIANO, C., KENNEDY, B. HTML a XHMTL, kompletní průvodce. Brno : Computer Press, 2000. ISBN: 80-7226-407-9
- NIELSEN, J. Web.design, průvodce od Jakoba Nielsena. Praha : SoftPress, 2002.
- ZOUNEK, J., KŘÍŽ, R. Internet pro pedagogy. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-004
- BRÁZA, J. Učebnice základů jazyka PHP. Praha : Grada, 2002. ISBN: 80-247-0442-0
- PETRLÍK, L. Jemný úvod do systému UNIX. České Budějovice : Kopp, 1997. ISBN: 80-85828-28-6
- ASLESON, R., SCHUTTA, N. AJAX Vytváříme vysoce interaktivní webové aplikace. Brno : ComputerPress, 2006. ISBN: 80-251-1285-3

- Textové materiály a soubory předávané v průběhu semestru
- KOSEK, J. Vše o www Dostupný z: URL:<http://www.kosek.cz>
- Jak na web - stránky o technologiích používaných na webu. Dostupný z URL: <http://www.jaknaweb.com/>
- Jak psát web - web o tvorbě internetových stránek pro začátečníky. Dostupný z URL: <http://www.jakpsatweb.cz/>
- WorldWideWeb Consorcium. Dostupný z URL: <http://w3.org/>
- Manifest Dogma WorthWorldWideWeb (W4D) Dostupný z URL: <http://www.pixy.cz/dogma/>
- AJAX - návod pro začátečníky. Dostupný z URL: <http://citron.blueboard.cz/>
- AJAX Dostupný z URL: <http://www.root.cz/clanky/ajax/>
- Další materiály pro podporu výuky na <http://moodle.cz/>

Sylabus -
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (17.01.2012)

ASPEKTY DESIGNU WWW STRÁNEK
- Definice a předměty web designu
- Design zaměřený na uživatele, obecné typy uživatelů a jejich požadavky
- Použitelnost a přístupnost webu jako hlavní kritéria hodnocení
- W3C standardy pro tvorbu webových aplikací
- Proces web designu - plánování, analýzy a testování webové aplikace
- Aspekty programování na straně klienta a serveru

ZNAČKOVÉ JAZYKY PRO TVORBU WWW STRÁNEK
- Struktura a syntaxe HTML, XHTML a XML kódu, zápis parametrů
- Struktura www dokumentu - strukturální značky
- Formátování obsahu www stránek - seznamy, tabulky
- Komponenty pro vkládání multimediálních prvků do HTML
- Interaktivní komponenty HTML jazyka, metody přenosu dat
- rámcová struktura www dokumentů a její alternativy

STYLY WWW STRÁNEK
- Kaskádové definice stylu www stránek
- Globální stylování značek HTML
- Deklarace tříd a identifikátorů stylu dokumentu
- Kaskádová struktura CSS a možnosti jejího využití
- CSS pozicování, změny stylu na základě událostí ve stránce

PROGRAMOVÁNÍ NA STRANĚ PROHLÍŽEČE
- JavaScript jako příklad jazyka na straně prohlížeče
- Syntaxe jazyka, způsoby zápisu do HTML stránek
- Objektová struktura JavaScriptu, použití vestavěných objektů
- Příkazy cyklů a podmínek a funkcí, ukázky praktického využití
- Události a akce JavaScriptu, deklarace a použití handlerů událostí
- Využití objektu XMLHttpRequest pro dynamický obsah www stránek

PROGRAMOVÁNÍ NA STRANĚ SERVERU
- Principy a specifika serverových programovacích jazyků
- Správa a konfigurace webového serveru
- Generování obsahu www stránky serverovou aplikací
- Přenos dat prostřednictvím protokolu HTTP
- Práce se soubory na straně serveru
- Asynchronní metody přenosu dat mezi serverem a prohlížečem (AJAX)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK