PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Multimediální systémy - OB2319515
Anglický název: Multimedia Systems
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 12 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319314
Záměnnost : OB2319514
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (20.09.2012)
Cílem předmětu je sjednotit v návaznosti na předměty z oblasti počítačové grafiky příslušné vědomosti a dovednosti studentů, zabezpečit osvojení základních pojmů a příslušného teoretického aparátu z oblasti vnímání, využití a tvorby multimédií a současně navodit osvojení potřebných činností při ovládání multimediálního prostředí osobního počítače včetně dalších vybraných zařízení využívaných v multimediálních systémech. Předmět je obsahově orientován na problematiku vnímání zvuku a obrazu, analogové a digitální zpracování signálu, záznam, reprodukce, kódování zvuku a obrazu, formáty zvukových a obrazových souborů, kompresi obrazových a zvukových dat a parametry příslušného programového vybavení.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (20.09.2012)

CALVERLEY, G., CHILDS, M., SCHNIEDERS, L. Video for education. Lulu.com, 2008.

ČADA, O. Digitální video krok za krokem. Praha : Grafika Publishing, 2002.

FINNEY, A., ENGLAND, E. Managing Multimedia: Project Management for Interactive Media. Boston : Addison-Wesley, 2002.

KOHOUTKOVA, J. Hypermedia Interfaces to Relational Data Structures. Amsterdam : Universiteit van Amsterdam, 2003.

KOPECKÝ, P. Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování. Praha: FAMU, Katedra zvukové tvorby, 2008, 1.vydání. ISBN 80-7331-121-6

MYSLÍN, J. Digitální video v praxi. Praha : Computer Media, 2005.

PECINOVSKÝ, J. Digitální video. Praha : Grada Publishing a. s., 2009.

SOUKUP, J. PEJSAR, Z., BALCAROVÁ, A. Multimédia ve výuce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004.

ZAHRADNÍK, J. Základy audiovizuální tvorby. 1. vydání. SPŠST, 2006.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (11.09.2014)

Požadavky k zápočtu

 • vypracovat všechny průběžné úkoly zadávané v průběhu semestru na odpovídající úrovni
 • maximálně 3 absence za semestr

Požadavky ke zkoušce

 • splnění písemné části zkoušky s úspěšností min. 75%
 • splnění ústní části zkoušky
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (03.12.2014)

MULTIMÉDIA

 • Požadavky na technické vybavení pro tvorbu mutimediálních systémů
 • Požadavky na programové vybavení pro tvorbu mutimediálních systémů
 • Dílčí složky multimédií
 • Základní požadavky na multimediální systém
 • Možnosti využití multimediálních systémů v praxi

ZVUK

 • Základní pojmy a charakteristiky
 • Fyzikální vlastnosti zvuku
 • Audio komprese, zvukové formáty dat, kodeky

OBRAZ A VIDEO

 • Základní pojmy, charakteristiky a principy
 • TV standardy a normy, prokládání obrazu
 • Komprese videa, kodeky, multimediální kontejnery a frameworky
 • ZPRACOVÁNÍ ZVUKOVÉHO A VIDEO SIGNÁLU
 • Analogové a digitální zdroje signálu
 • Digitalizace signálu
 • Základní pojmy a principy střihu videa
 • Střih videa, videoefekty, titulky, dabing

ROZŠÍŘENÁ REALITA

 • Základní pojmy a principy
 • Metody zobrazení, prostorové zobrazovací zařízení
 • Formy digitálního obsahu, 2D a 3D zobrazení

Export videa pro různé využití

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK