PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Počítačové sítě I. - OB2319312
Anglický název: Computer Networks I.
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBI2I109A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
PhDr. Martin Stejskal
Prerekvizity : OB2319213, OB2319219
Záměnnost : OB2319304
Je prerekvizitou pro: OB2319511
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. (30.08.2018)
Předmět Počítačové sítě I. je základním předmětem obsahové oblasti studijního oboru zaměřené na problematiku koncepce, funkcí a využití lokálních, resp. rozlehlých, datových a přenosových počítačových sítí. Cílem předmětu Počítačové sítě I. je seznámit studenty především se základními teoretickými východisky tvorby a struktury počítačových sítí, jejich službami a technickými stavebními prvky. Součástí předmětu je též uvedení do základních dovedností při správě sítí v běžně používaných operačních systémech.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. (30.08.2018)

AHMAD, D. R. M. et al. Hack proofing your network. 2nd ed. Rockland : Syngress, 2002.

COMER, D. E. Internetworking with TCP/IP. Volume one. S.l.: Addison-Wesley Educationa, 2013.

HELD, G.; JAGANNATHAN, S. R. Practical network design techniques : a complete guide for WANs and LANs. 2nd ed. Boca Raton : Auerbach, 2004.

JIROVSKÝ, V. Vademecum správce sítě. Praha: Grada, 2001.

McCABE, J. D. Network analysis, architecture and design. 2nd ed. San Francisco : Morgan Kaufmann, 2003.

PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. Brno: Computer Press, 2006.

TANENBAUM, S. A.; WETHERALL, D. Computer networks. 5th ed. Boston: Pearson Prentice Hall, 2011.

WILKINSON, N. Next generation network services : technologies and strategies. Chichester : Wiley, 2002.

PETERKA, Jiří. Přednáška na MFF UK: Počítačové sítě, verze 4.0. eArchiv.cz [online]. [cit. 2018-08-30]. Dostupné z: http://earchiv.cz/l226/index.php3

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. (30.08.2018)
 • Základní pojmy počítačových sítí
 • Taxonomie počítačových sítí
 • Základy datových komunikací I.
 • Základy datových komunikací II.
 • Techniky přenosu dat
 • Přístupové metody
 • Síťová vrstva a směrování
 • Transportní vrstva
 • Výpočetní model
 • Cloud computing
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. (30.08.2018)

Zápočet

 • Účast na seminářích, aktivní práce v seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů
 • Prokázání příslušné úrovně vědomostí z oblasti zaměření předmětu formou písemného testu (jeden řádný a opravný termín)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK