PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Počítačové sítě I. - OB2319312
Anglický název: Computer Networks I.
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
PhDr. Martin Stejskal
Vyučující: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319213, OB2319219
Záměnnost : OB2319304
Je prerekvizitou pro: OB2319511
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. (10.09.2015)

Předmět Počítačové sítě I. je základním předmětem obsahové oblasti studijního oboru zaměřené na problematiku koncepce, funkcí a využití lokálních, resp. rozlehlých, datových a přenosových počítačových sítí. Cílem předmětu Lokální počítačové sítě je seznámit studenty především se základními teoretickými východisky tvorby a struktury počítačových sítí, jejich službami a technickými stavebními prvky. Součástí předmětu je též uvedení do základních praktických dovedností při správě sítí v nejvíce používaných síťových operačních systémech včetně důležité problematiky jejich zabezpečení.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. (10.09.2015)

AHMAD, D. R. M. et al. Hack proofing your network. 2nd ed. Rockland : Syngress, 2002.

COMER, D. E. Internetworking with TCP/IP. Volume one. S.l.: Addison-Wesley Educationa, 2013.

HELD, G.; JAGANNATHAN, S. R. Practical network design techniques : a complete guide for WANs and LANs. 2nd ed. Boca Raton : Auerbach, 2004.

JIROVSKÝ, V. Vademecum správce sítě. Praha: Grada, 2001.

McCABE, J. D. Network analysis, architecture and design. 2nd ed. San Francisco : Morgan Kaufmann, 2003.

PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. Brno: Computer Press, 2006.

TANENBAUM, S. A.; WETHERALL, D. Computer networks. 5th ed. Boston: Pearson Prentice Hall, 2011.

WILKINSON, N. Next generation network services : technologies and strategies. Chichester : Wiley, 2002.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. (10.09.2015)

 • Taxonomie počítačových sítí
 • Síťové modely a architektury
 • Základy datových komunikací
 • Základy datových komunikací II.
 • Techniky přenosu 
 • Přístupové metody
 • Síťová vrstva a směrování
 • Transportní vrstva
 • Aplikační vrstva
 • Vývoj výpočetního modelu
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. (07.10.2016)

Klasifikovaný zápočet

 • Účast na seminářích, aktivní práce v seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů
 • Prokázání příslušné úrovně vědomostí z oblasti zaměření předmětu formou písemného testu (jeden řádný a opravný termín)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK