PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Počítačové sítě II. - OB2319511
Anglický název: Computer Networks II.
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB1319502
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319312
Je prerekvizitou pro: OB2319612, OB2319613
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. (05.03.2015)
Předmět Počítačové sítě II. navazuje na předmět Počítačové sítě I. a rozšiřuje u studentů poznatky z problematiky současného pojetí heterogenních sítí včetně Internetu z pohledu jejich struktury a správy. Cíl studijního předmětu Počítačové sítě II. spočívá v poskytnutí informací v problematice datových přenosů, ucelenějšího náhledu na protokolovou komunikaci pro nejčastěji používané datové sítě v návaznosti na jednotlivé vrstvy modelu OSI a aplikace na konkrétní návrhy počítačových sítí.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. (10.09.2015)

COMER, D. E. Internetworking with TCP/IP. Volume one. S.l.: Addison-Wesley Educationa, 2013.

KÁLLAY, F.; PENIAK, P. Počítačové sítě LAN/MAN/WAN a jejich aplikace. Praha: Grada, 2003.

KUROSE, J.; ROSS, K. Computer networking. Addison-Wesley, 2008.

LAMMLE, T. CCNA Cisco certified network associate study guide. 7th ed., San Francisco: SYBEX, 2011.

PUŽMANOVÁ, R. Širokopásmový Internet: přístupové a domácí sítě. Brno: Computer Press, 2004.

TANENBAUM, S. A.; WETHERALL, D. Computer networks. 5th ed. Boston: Pearson Prentice Hall, 2011.

VOZŇÁK, M. Voice over IP. VŠB TU: Ostrava, 2008.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. (10.09.2015)
 • Internetworking
 • Ethernet I.
 • Ethernet II.
 • Bezdrátový Ethernet I.
 • Bezdrátový Ethernet II.
 • ATM, X.25 a Frame Relay
 • POTS, ISDN, xDSL
 • Drátový broadband 
 • Mobilní komunikace
 • Bezdrátový broadband
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. (10.09.2017)

Zápočet

 • Aktivní práce v seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů
 • Prokázání příslušné úrovně vědomostí z oblasti zaměření předmětu formou písemného testu (jeden řádný a opravný termín)

Zkouška

 • Prokázání dostatečné hloubky dovedností ve vybraném tématu z oblasti zaměření předmětu formou praktické zkoušky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK