PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Funkce a principy operačních systémů - OB2319213
Anglický název: Fundamentals of Operating Systems
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBI2I106A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Stejskal
Prerekvizity : OB2319113
Záměnnost : OB2319203
Je prerekvizitou pro: OB2319411, OB2319312
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Martin Stejskal (18.01.2018)
Posláním studijního předmětu Funkce a principy operačních systémů je uvést studenty do obecné problematiky operačních systémů osobních počítačů, seznámit je se základními principy činnosti operačních systémů a poukázat na odlišnosti různých operačních systémů osobních počítačů. Cíl tohoto předmětu tudíž spočívá v osvojení základních teoretických poznatků a praktických dovedností potřebných pro práci na osobních počítačích pod různými operačními systémy, a to s využitím systémových prostředků a nástrojů, které jsou uživateli běžně k dispozici. Studenti se obeznámí s operačními systémy typu DOS, Windows 7/8/10 a Linux.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Martin Stejskal (01.02.2018)

- ČERNÝ, L. MS-DOS prakticky 6.0. České Budějovice : KOPP, 1997.
- STANEK, W. Microsoft Windows XP professional, Kapesní rádce administrátora, 2.aktualizované vydání. Brno : Computer Press, 2006.
- KORBAŘ, F. a kol.. Operační systémy - cvičení. Praha : FEL ČVUT, 1993.
- MINASI, M. IBM PC - velký průvodce hardware. Praha, Grada, 2002.
- PETRLÍK, L. Jemný úvod do systému Unix. České Budějovice : KOPP, 1997.
- SHAH, S. Administrace systému Linux. Praha : Grada, 2002.

-www,microsoft.com

www.linux.org

www.abclinuxu.cz

www.root.cz

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Martin Stejskal (18.01.2018)

 

OPERAČNÍ SYSTÉMY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ

- Základní pojmy a orientace v problematice
- Rozdělení operačních systémů podle různých kriterií
- Základní teoretické modely
- Charakteristika a základní vlastnosti jednotlivých typů operačních systémů

MS-DOS

- Historie, základní charakteristika a vlastnosti
- Systémové soubory io.sys, msdos.sys, command.com a jejich význam
- Konfigurace a inicializace (config.sys a autoexec.bat)
- Znaková a bloková zařízení (označení, použití)
- Souborový systém, adresářová struktura, cesty
- Princip mazání a obnovení souborů
- Interní a externí příkazy - přehled, syntaxe, použití
- Dávkové zpracování - Batch Processing, systémové proměnné

WINDOWS

- Základní charakteristika, vlastnosti
- Soubor msdos.sys a jeho význam pro chování OS
- Souborový systém, adresářová struktura, fat16, fat32, vfat, ntfs
- Nástroje pro administraci souborových systémů
- Ovládací panel
- Instalace a deinstalace nového hardware
- Instalace a deinstalace programového vybavení
- Nastavení prostředí a vzhled
- Princip mazání a obnovování souborů
- Počítačová síť v prostředí Windows
- Registry a jejich umístění, program regedit, bitově orientované registry

UNIX, LINUX

- Základní charakteristika, vlastnosti, historie
- Jádro operačního systému, jeho parametry a konfigurace
- Shell - druhy, nastavení
- Souborový systém, adresářová struktura, práce se soubory a adresáři
- Regulární výrazy
- Příkazy pro práci se soubory a adresáři
- Řetězení příkazů a přesměrování standardního vstupu/výstupu
- Uživatelé a práva v unixovém prostředí, souvisejíci příkazy
- Filtry
- Jednoduchý editor vi a řádkový editor sed
- Scripty v unixu

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Martin Stejskal (18.01.2018)

Aktivní účast, závěrečný test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK