PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lokální počítačové sítě - OB2319304
Anglický název: Local area networks
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2319312
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319203
Záměnnost : OB2319312
Je prerekvizitou pro: OB2319503
Je záměnnost pro: OB2319312
Anotace -
Poslední úprava: HOLY/PEDF.CUNI.CZ (26.11.2009)
Cílem předmětu Lokální počítačové sítě je seznámit studenty především se základními principy a technologiemi využívanými v lokálních sítích, od metod přístupu v sítích, přes prostředky pro jejich propojování až po přechod k přepojovacím technologiím a bezdrátovým technologiím. Cílem předmětu je též poskytnout ucelenější náhled na protokolovou komunikaci pro některé typy nejčastěji používaných datových sítí podle jednotlivých vrstev OSI modelu. Předmět také představuje studentům způsob komunikace protokolem TCP/IP v síti Internet. Předmět seznamuje také s principy funkce a návrhu strukturovaných kabelážních systémů budov a jejich návazností na použití konkrétní technologie lokální sítě - LAN. Představeny budou základní NOS (Novell Netware, Windows NT/2000/XP, OS Unixového typu), včetně základních principů jejich správy, konfigurace a obsluhy, a správy konfigurace a obsluhy vybraného klientského softwaru.
Literatura
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (18.09.2007)
 • BÁRTA, J. Úvod do počítačových sítí. České Budějovice : Kopp, 1995.
 • DOSTÁLEK, L., KABELOVÁ, A. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Praha : Computer Press, 2000.
 • HALSALL, F. Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley, 1996.
 • JANEČEK, J., BÍLÝ, M. Lokální sítě. Praha : ČVUT, 1997
 • KÁLLAY, F., PENAK, P. Počítačové sítě a jejich aplikace. Praha : Grada Publishing, , 2000.
 • PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. Brno : Computer Press, 1997.
 • ROSA, Z. Principy činnosti a technické vybavení počítačových sítí. Pardubice : Systémconsult, 1992.
 • ŠMRHA, P., RUDOLF, V. Internetworking pomocí TCP/IP. České Budějovice : Kopp, 1995.

Sylabus -
Poslední úprava: HOLY/PEDF.CUNI.CZ (26.11.2009)

 • ZÁKLADNÍ POJMY, ROZDĚLENÍ A TOPOLOGIE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ
 • VRSTVOVÉ MODELY - OSI, TCP/IP
 • TCP/IP,IPX/SPX, NETBEUI, POMOCNÉ PROTOKOLY
 • PŘENOSOVÁ MÉDIA
 • ADRESACE, SÍŤOVÉ PROTOKOLY A SMĚROVÁNÍ V POČÍTAČOVÝCH SÍTÍCH, DOKUMENTY RFC
 • AKTIVNÍ PRVKY VE STRUKTUŘE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ
 • CHARAKTERISTIKA NOS - NOVELL NETWARE, WINDOWS NT/2000, LINUX
 • KLIENTSKÁ ŘEŠENÍ V OBVYKLÝCH OS
 • ZÁKLADNÍ PRINCIPY SPRÁVY, KONFIGURACE A OBSLUHY NOS

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK