PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do architektury počítačů - OB2319219
Anglický název: Fundamentals of Computing Systems Architecture
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jakub Lapeš
Prerekvizity : OB2319116
Je prerekvizitou pro: OB2319312
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (08.02.2018)
Poslání studijního předmětu spočívá v pochopení architektury a konstrukce počítačů PC, poznání principu činnosti jednotlivých částí a periferních zařízení PC, jejich specifik a funkčních možností, resp. rozvinutí příslušné způsobilosti pro studium odborné počítačové literatury a osvojení si různých způsobů získávání a využití aktuálních technických informací a dat v daném oboru. Úspěšné zvládnutí předmětu je nutnou podmínkou pro studium dalších návazných předmětů.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (08.02.2018)

- BROOKS, CH. J. CompTIA A+ Exam Prep. Pearson Education, 2008. 
- DEMBOWSKI, K. Mistrovství v hardware. Praha : Computer Press, 2009.
- MESSMER P., DEMBOWSKI, K. Velká kniha hardware. Praha : Computer Press, 2005.
- HLAVENKA J. a kol. Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací. Praha : Computer Press, 1997.
- DEMBOWSKI, K. a kol. PC v tabulkách. Brno : UNIS publishing, 1997.
- MUELLER S. Osobní počítač. Brno : Computer Press, 2003.
- HORÁK J. BIOS a Setup. Praha : Computer Press, 2010 (2004).
- HLAVIČKA, J. Architektura počítačů. Praha : ČVUT, 2001. 
- HORÁK, J. Hardware - učebnice pro pokročilé. Computer Press, 2007.
- HORÁK, J. Havárie počítače. Computer Press, 2006.
- KŘIVOHLÁVEK, J. Chlazení počítače. Computer Press, 2007. 
- MEYER, M. Osobní počítač - názorný průvodce hardwarem, systémem a sítěmi. Praha : Computer Press, 2006.
- MINASI, M. PC - velký průvodce hardwarem. Praha : Grada Publishing, 2002. 
- MUELLER , S. Upgrading and Repairing PCs (19th Edition). Indiana: QUE, 2010. 
- ROSENTHAL, M. Computer Repair with Diagnostic Flowcharts: Troubleshooting PC Hardware Problems from Boot Failure to Poor Performance. Foner Books, 2008.
- SOPER, M.E. MUELLER, S. PROWSE, D.L. CompTIA A+ Cert Guide. Pearson Education, 2010.
- GOOK, M. Hardwarová rozhraní - Průvodce programátora. Praha : Computer Press, 2006.
- ŠNOREK, Miroslav. Připojování periferií k PC. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996, 303 s. ISBN 80-716-9146-1.

Technická dokumentace HW firem.

http://www.sharkyextreme.com/ 
http://www.tomshardware.com/
http://www.svethardware.cz/
http://pctuning.tyden.cz/
http://extrahardware.cnews.cz/
http://www.chip.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (08.02.2018)

- Technické a programové vybavení osobních počítačů - přehled, vývoj a historie 
- Architektura a konstrukce počítačů PC, základní pojmy, terminologie 
- Druhy počítačů, jejich vlastnosti a použití, počítačové skříně 
- Napájení počítačů, chlazení 
- Mikroprocesory a jejich specifikace 
- Spolupráce CPU s okolím, komunikace
- Základní deska - čipové sady, sběrnice, systémové zdroje, blokové schéma 
- Vnitřní paměti - funkce, vlastnosti, specifikace a fyzické uspořádání 
- Vnější paměti - funkce, vlastnosti, specifikace a fyzické uspořádání 
- Rozhraní v PC, konektory, kabeláž; periferní zařízení (klávesnice, myš, tiskárna, skener, atd.)
- Mobilní a spotřební HW (notebooky, telefony, PDA, navigace ap.)
- Interaktivní technologie, IoT/Průmysl 4.0

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Lapeš (08.02.2018)

Zkouška

  • má charakter testu v rozsahu deklarovaným jednotlivými tématy kurzu. Losování zadání probíhá v prostředí Moodle. Studující má celkem 3 pokusy (1 řádný, 2 opravné).

Ostatní

  • veškeré zprávy od vyučujícího jsou odesílány e-mailem na adresu studenta, kopie těchto zpráv naleznete v Moodle (sekce Zprávy a oznámení)
  • veškeré informace sdělí vyučující a/nebo jsou dostupné v příslušných sekcích kurzu v Moodlu
  • veškerá komunikace studujícího s vyučujícím je vedena elektronicky (Moodle, SIS, e-mail: jakub.lapes@pedf.cuni.cz) a v konzultačních hodinách
  • veškeré nestandardní a nesystémové záležitosti/situace se posuzují a řeší individuálně
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK