PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Matematika I. - OB2319111
Anglický název: Mathematics I.
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Eva Battistová
Záměnnost : OB2319101
Anotace -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (25.05.2010)
Posláním studijního předmětu propedeutického charakteru Matematika I je dosáhnout jisté úrovně matematických znalostí a dovedností studentů nezbytné pro řešení vybraných matematických úloh potřebných ke studiu odborných předmětů zařazených do studijního programu oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání. Předmět se orientuje na takové matematické poznatky a postupy, jejichž zvládnutí je nezbytným předpokladem pro práci studentů v navazujících odborných předmětech jako např. Algoritmizace a programování, Informatika, Fyzika. Některá témata jsou zařazena pro sjednocení znalostí středoškolské matematiky studentů přicházejících z různých typů škol.
Literatura
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2010)

COUFAL, J., KLŮFA, J. Učebnice matematiky I. Praha : VŠE 1996.

HRUŠA, K., DLOUHÝ, Z., ROHLÍČEK, J. Úvod do studia matematiky. Praha : SPN, 1997.

KOLÁŘ, J., ŠTĚPÁNKOVÁ, O., CHYTIL, M. Logika, algebry a grafy. Praha : SNTL, 1989.

MATOUŠEK, J., NEŠETŘIL, J. Kapitoly z diskrétní matematiky. Praha : Carolinum, 2000.

POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky. Praha : PROMETHEUS, 1997.

ŠMARDA, B. Lineární algebra. Praha : SPN, 1985.

ŠTĚPÁN, J. Formální logika. Olomouc : FIN, 1995.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2016)

·     Aktivní práce v seminářích

·     Příslušné vědomosti za všech tematických okruhů v rozsahu výuky a zadaných studijních pramenů

·     KZ se skládá z části písemné a ústní. Písemná část bude mít formu početního řešení příkladů. Úspěšné zvládnutí písemné části je nutným předpokladem pro postoupení k ústní části zkoušky. Ústní část bude zaměřena na ověření úrovně osvojených vědomostí v rozsahu výuky.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Battistová (10.10.2016)

- matematická logika
- číselné soustavy, dvojková a šestnáctková soustava, základní operace a převody
- teorie množin
- rovnice a jejich soustavy, matice a determinanty
- vektorová algebra
- analytická geometrie v rovině

- analytická geometrie v prostoru

- kuželosečky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK