PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Matematika I - OB2319101
Anglický název: Mathematics I
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Eva Battistová
Záměnnost : OB2319111
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Battistová (18.09.2006)

Posláním studijního předmětu propedeutického charakteru Matematika I je dosáhnout jisté úrovně matematických znalostí a dovedností studentů nezbytné pro řešení vybraných matematických úloh potřebných ke studiu odborných předmětů zařazených do studijního programu oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání. Předmět se orientuje na takové matematické poznatky a postupy, jejichž zvládnutí je nezbytným předpokladem pro práci studentů v navazujících odborných předmětech jako např. Algoritmizace a programování, Informatika, Fyzika. Některá témata jsou zařazena pro sjednocení znalostí středoškolské matematiky studentů přicházejících z různých typů škol.
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Battistová (18.09.2006)

 • COUFAL, J., KLŮFA, J. Učebnice matematiky I. Praha : VŠE 1996.
 • HRUŠA, K., DLOUHÝ, Z., ROHLÍČEK, J. Úvod do studia matematiky. Praha : SPN, 1997.
 • KOLÁŘ, J., ŠTĚPÁNKOVÁ, O., CHYTIL, M. Logika, algebry a grafy. Praha : SNTL, 1989.
 • MATOUŠEK, J., NEŠETŘIL, J. Kapitoly z diskrétní matematiky. Praha : Carolinum, 2000.
 • POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky. Praha : PROMETHEUS, 1997.
 • ŠMARDA, B. Lineární algebra. Praha : SPN, 1985.
 • ŠTĚPÁN, J. Formální logika. Olomouc : FIN, 1995.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Battistová (18.09.2006)

 • matematická logika
 • číselné soustavy, dvojková a šestnáctková soustava, základní operace a převody
 • teorie množin
 • rovnice a jejich soustavy, matice a determinanty
 • vektorová algebra
 • analytická geometrie v rovině, stereometrie, analytická geometrie v prostoru
 • funkce, limity, derivace, technický význam derivace
 • neurčitý a určitý integrál, užití integrálního počtu v technické praxi
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK