PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Algoritmizace a programování B - OB2319218
Anglický název: Algorithms and Programming B
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319111
Záměnnost : OB2319217
Anotace -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (29.03.2012)
Cílem studijního předmětu Algoritmizace a programování B je dosáhnout u studentů osvojení základních poznatků a činností z oblasti algoritmizace a programování včetně ovládnutí tvorby základních algoritmických konstrukcí. Rámec předmětu je charakterizován jednak souborem relevantních teoretických poznatků souvisejících s vývojem algoritmicky jednoduchých konstrukcí a postupem programování, jednak souborem činností z oblasti praktického programování. Předmět je tudíž zaměřen na teoretické aspekty vývoje aplikací i na praktické dovednosti při vývoji základních programových konstrukcí. Pojetí studijního předmětu přitom vychází z funkcionálního paradigmatu programování a ze systémového pojetí přístupu k řešení reálných programových konstrukcí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2015)

Cílem studijního předmětu Algoritmizace a programování B je dosáhnout u studentů osvojení základních poznatků a činností z oblasti algoritmizace a programování včetně ovládnutí tvorby základních algoritmických konstrukcí.

Literatura
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (29.03.2012)

- HÁLA, T., Pascal pro střední školy. Praha : Computer Press, 1999.
- HÁLA, T., Učebnice Pascalu. Praha : Computer Press, 2002.
- JANČÍK, J., KVOCH, M. Sbírka úloh z jazyka Pascal. České Budějovice : Kopp, 1996.
- KUKAL, J. Myšlením k algoritmům. Praha : Grada, 1998.
- VOCH, M. Programování v TURBO PASCALU 7.0. České Budějovice : Kopp, 1996.
- LIBICHER, I., TOPFER, P. Od problému k algoritmu a programu. Praha : Grada Publishing, 1996.
- MIKULA, P., JUHOVÁ, K., SOUKENKA, J. Turbo Pascal - kompletní průvodce. Praha : Grada, 1993.
- MILDA, M. Jak na to v pascalu. České Budějovice : Kopp, 1996.
- MORKES, D. Základy programování. Praha : Computer Press, 1997.
- MÜLLER, K. Programovací jazyky. Praha : ČVUT, 1999.
- PECINOVSKÝ, R., VIRIUS, M. Učebnice programování - základy algoritmizace. Praha : Grada, 1998.
- PŠENČÍKOVÁ, J. Programování v Pascalu. Kralice na Hané : Computer Media, 2008.
- PUTZ, K. Pascal - učebnice základů programování. Praha : Grada, 2007.
- SATRAPA, P. Pascal pro zelenáče. Praha : Neokortex, 2005.
- TÖPFER, P. Algoritmy a programovací techniky. Praha : Prometheus, 2007.
- VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha : ČVUT, 2008.
- WROBLEWSKI, S. Algoritmy, Datové struktury a programovací techniky. Brno : ComputerPress, 2004.
- Odkazy získávané v průběhu výuky k daným tématům
- Studijní materiály v síti KITTV a na serveru http://it.pedf.cuni.cz/
- Textové materiály a soubory předávané v průběhu semestru
- http://programujte.com/view.php?cisloclanku=2006082807
- http://home.pf.jcu.cz/~edpo/program/program.html (v knižní podobě: POLÁCH, E. Programování v jazyku Turbo Pascal. České Budějovice : PFJU, 1993.)

Sylabus -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (29.03.2012)

VÝVOJ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU, SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP
- systém (prvky, vstupy a výstupy, reakce systému, podsystém, dekompozice), program (interface, podprogramy, metody návrhu)
- typické fáze vývoje programového systému
- paradigmata programování
ZDROJE TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ
- orientace v elektronických zdrojích týkajících se teorie a praxe programování a návrhu programových systémů
- orientace ve vybraných literárních zdrojích
VÝVOJ PROGRAMOVÝCH SYSTÉMŮ
- formální popisy a zápisy algoritmu, algoritmické struktury a jejich vyjadřování, vývojový diagram
- jazyk, syntaxe a sémantika, programování, kódování, programovací jazyk, metajazyk
- datová základna a struktura dat, datový slovník
ŘEŠENÍ ALGORITMICKY JEDNODUCHÝCH PROBLÉMŮ, PROGRAMOVACÍ TECHNIKY
- základní algoritmické struktury (příkaz, vstup/výstup, podmínka, cykly, podprogramy a funkce, knihovny)
PROGRAMOVACÍ JAZYK PASCAL, VÝVOJOVÉ ROZHRANÍ
- práce s překladačem jazyka Pascal
- jazyk typu Pascal, struktura programu
- vybrané příkazy jazyka - přiřazení, vstup/výstup, podmínka, cykly
- datový typ, identifikátor, konstanta, proměnná, hodnota proměnné
- jednoduché datové typy (ordinální a reálné), strukturované datové typy (interval, pole a index, soubor, objekt, záznam)
- podprogram a funkce, formální a skutečné parametry
- jazyk a technické vybavení počítače (režimy zobrazení, uložení čísel)
- vybrané funkce (zejména matematické, grafické a řetězové)
OVĚŘOVÁNÍ SPRÁVNOSTI ALGORITMU A PROGRAMU
- výpočetní správnost, trasování, časová a paměťová náročnost algoritmu
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ, NÁPOVĚDA, DOKUMENTACE PROGRAMŮ

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK