PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Algoritmizace a programování A - OB2319217
Anglický název: Algorithms and Programming A
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBI2I120B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319111
Záměnnost : OB2319218
Anotace -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (29.03.2012)
Cílem studijního předmětu Algoritmizace a programování A je dosáhnout u studentů osvojení základních poznatků a činností z oblasti algoritmizace a programování včetně ovládnutí tvorby základních algoritmických konstrukcí. Rámec předmětu je charakterizován jednak souborem relevantních teoretických poznatků souvisejících s vývojem algoritmicky jednoduchých konstrukcí a postupem programování, jednak souborem činností z oblasti praktického programování. Předmět je tudíž zaměřen na teoretické aspekty vývoje aplikací i na praktické dovednosti při vývoji základních programových konstrukcí. Pojetí studijního předmětu přitom vychází z funkcionálního paradigmatu programování a ze systémového pojetí přístupu k řešení reálných programových konstrukcí.
Literatura
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (29.03.2012)
 • ALEXANDRESCU, A. Moderní programování v C++. Brno : Computer Press, 2003
 • BUCHALCEVOVÁ, A. Základy strukturovaného programování. Praha : VŠE, 1993.
 • ECKEL, B. Myslíme v jazyku C++. Praha : Grada, 2003.
 • KADLEC, V. Učíme se programovat v Borlandu C++ Bilderu a jazyce C++. Praha : Computer Press, 2002.
 • KRUGLINSKI, D. Mistrovství ve Visual C++. Brno : Computer Press, 1999
 • KUKAL, J. Myšlením k algoritmům. Praha : Grada, 1998.
 • PECINOVSKÝ, R., VIRIUS, M. Objektové programování 2. Praha : Grada Publishing, 1999.
 • STROUSTRUP, B. C++ programovací jazyk. Praha : Ben - technická literarura, 1997
 • TOPFER, P. Algoritmy a programovací techniky. Praha : Prometheus, 1
 • VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha : ČVUT, 1998.
 • VIRIUS, M. Od C k C++. České Budějovice : Kopp, 2000.
 • VIRIUS, M. Programování v C++. Praha : ČVUT, 1998.
Sylabus -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (29.03.2012)

Algoritmizace

 

 • Systémový přístup
 • Algoritmy a algoritmizace
 • Algoritmické konstrukce a struktury

 

Programování

 

 • Základy jazyka
 • Řídící struktury
 • Datové typy
 • Funkce
 • Ukazatele
 • Jednorozměrné pole
 • Textové řetězce
 • Práce se souborem
 • Vícerozměrná pole
 • Složené datové typy
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: STIPEK/PEDF.CUNI.CZ (04.12.2014)

KLASIFIKOVANÝ ZÁPOČET

Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je odevzdání úkolů, které budou zadávány a odevzdávány průběžně prostřednictvím VLE Moodle, přičemž je nutné dosáhnout celkového průměrného hodnocení úkolů alespoň 80%. Neodevzdané úkoly se započítávají do průměru s hodnocením 0. Všechny úkoly bude možné na základě hodnocení přepracovat a odevzdat znovu (termín pro přepracovanou verzi bude adekvátně posunut).

Klasifikace bude udělena na základě vypracování úloh závěrečného zadání, které bude realizováno prezenční formou v předem vypsaných termínech v SIS. Závěrečném zadání, které studující obdrží bude obsahovat 4 - 6 jednodušších úloh a jeho úkolem bude naprogramovat funkční řešení ve stanoveném časovém limitu. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK