PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kvantová teorie II - NBCM111
Anglický název: Quantum Theory II
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Záměnnost : NOFY079
Je neslučitelnost pro: NOFY046, NJSF095, NTMF067
Je záměnnost pro: NOFY079
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_F (18.12.2002)
Přednáška navazující na Kvantovou teorii I, vhodná pro studenty AA, TF, FKML, OOE, FPIP a BCHF. Problém mnoha částic. Hartreeho a Hartreeho-Fockova aproximace. Atomy a molekuly. Elektronové a vibrační vlastnosti pevných látek. Druhé kvantování. Kvantování elmg. pole. Interakce atomu se zářením. Teorie přirozené šířky čáry. Relativistická kvantová teorie. Symetrie a kvantová teorie.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D. (10.12.2016)

1. Formalismus druhého kvantování

Volné a sebeinteragující elektronové pole; výraz pro energii vícečásticové funkce v Hartreeho-Fokově přiblížení

2. Hamiltonián kvantové elektrodynamiky

Kvantování elektron-pozitronového pole; nábojová symetrie, kalibrační invariance

3. Pozitronium

Virtální a reálná anihilace, výměna jednoho a dvou fotonů

4. Radiační korekce

Obyčejná poruchová metoda, Feynmanův časoprostorový přístup, Vlastní energie elektronu, Polarizace vakua,

Renormalizace hmotnosti a náboje, Anomální magnetický moment elektronu, Lambův posun

5. Elektroslabé interakce při nízkých energiích

Beta rozpad - teorie Fermiho typu

Hrubý nástin Glashowovy-Salamovy-Weinbergovy teorie a jejích důsledků

Elektro-slabé neutrální proudy a jejich detekce na atomových spektrech

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK