PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Programování pro deskriptivní geometrii II - NMUG104
Anglický název: Computer programming for descriptive geometry II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Ing. Jaroslav Richter
Třída: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
M Bc. DGZV > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NDGE025, NMTD104, NPRG030, NPRG031
Záměnnost : NMTD104, NPRM045
Je neslučitelnost pro: NMTD104
Je záměnnost pro: NMTD104, NDGE025
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (20.04.2012)
Předmět přímo navazuje na Programování pro deskriptivní geometrii I. Cílem je další prohloubení poznatků, osvojení rozličných základních algoritmů, datových struktur a principů tvorby větších celků.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Ing. Jaroslav Richter (12.06.2019)

Zápočet získá student za vypracování zápočtového programu a jeho odevzdání do termínu stanoveného cvičícím.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (27.04.2012)
 • Töpfer, P. Algoritmy a programovací techniky, Prometheus, Praha 1995.
 • Wróblewski, P. Algoritmy - Datové struktury a programovací techniky, Computer Press, Praha, 2004.
 • Wirth N. Algorithms and Data Structures, Prentice Hall, 1985.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Ing. Jaroslav Richter (12.06.2019)

Zkouška má písemkou a ústní část. Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtu.

Písemná část vyžaduje vyřešení několika zadaných úloh vycházejících ze sylabu předmětu. Součástí zkoušky jsou úlohy vyžadující návrh a popis algoritmu i úlohy teoretické.

Ústní část sestává z diskuze nad písemnou částí a případně z odpovědí na doplňkové otázky vycházející ze sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (20.04.2012)
 • Časová a paměťová složitost
 • Fronta a zásobník
 • Vnější a vnitřní třídění
 • Rekurze
 • Dynamicky alokované proměnné
 • Práce se spojovými seznamy
 • Vyhodnocování výrazů
 • Základní algoritmy počítačové grafiky
 • Knihovny a jejich použití
 • Zásady tvorby větších programů
 • Objektové programování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK