PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z programování pro začátečníky 2 - NPRM048
Anglický název: Practical Course in Programming for Beginners 2
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Rudolf Kryl
RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Korekvizity : NPRM045
Neslučitelnost : NPRG031
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Praktické procvičování návrhu programů a jejich ladění na počítači. Doplňuje výuku předmětu NPRM045 Programování II.
Poslední úprava: G_I (26.04.2012)
Sylabus -

Praktické procvičování návrhu programů a jejich ladění na počítači. Doplňuje výuku předmětu NPRM045

Programování II.

Poslední úprava: G_I (26.04.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK