PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z programování pro začátečníky - NMIN161
Anglický název: Practical Course in Programming for Beginners
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Korekvizity : NMIN101
Neslučitelnost : NMIN102, NPRG031, NPRM045, NPRM047
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_I (05.02.2014)
Praktické procvičování psaní a ladění programů na počítači, doplňuje výuku předmětu NMIN101 Programování 1. Předmět je určen pro úplné začátečníky, zapisovat by si ho měli ti posluchači, kterým to doporučí vyučující předmětu NMIN101.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (02.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za vypracování zadaných domácích úkolů (programů).

Povaha tohoto požadavku neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující stanoví podmínky, za nichž student může nahradit chybějící domácí úkoly.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

Praktické procvičování psaní a ladění programů na počítači.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK