PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z programování pro začátečníky 1 - NPRM047
Anglický název: Practical Course in Programming for Beginners 2
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Rudolf Kryl
RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Korekvizity : NPRM044
Neslučitelnost : NPRG031, NPRM045
Je neslučitelnost pro: NMIN161
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Praktické procvičování psaní a ladění programů na počítači, doplňuje výuku předmětu NPRM044 Programování I. Předmět je určen pro úplné začátečníky, zapisovat by si ho měli ti posluchači, kterým to doporučí vyučující předmětu NPRM044.
Poslední úprava: G_I (07.04.2008)
Sylabus -

Praktické procvičování psaní a ladění programů na počítači.

Poslední úprava: T_KSVI (01.04.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK