PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Programování I - NPRM044
Anglický název: Programming I
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Rudolf Kryl
RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NDGE024, NPRG030
Záměnnost : NDGE024, NMIN101, NPRG030
Je korekvizitou pro: NPRM047
Je neslučitelnost pro: NPRX030, NMUE021, NMUE022
Je záměnnost pro: NMUG103, NMUM163
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSVI (04.05.2005)
Přednáška pro 1. ročník bakalářského studia matematiky. Obsahem kursu jsou základy programování v jazyce Pascal a základní otázky z oblasti návrhu algoritmů a tvorby programů.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Rudolf Kryl (04.05.2005)
 • P.Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995
 • P.Satrapa: Pascal pro zelenáče, Neokortex Praha 2000
 • N.Wirth: Algorithms + Data Structures = Programs , Prentice Hall Englewood Cliffsů; New Jersey 1975
 • slovenský překlad N. Wirth: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa, Bratislava 1989

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Rudolf Kryl (04.05.2005)
1. Práce na PC v Borland Pascalu
integrované prostředí Turbo Pascalu, ladící prostředky

2. Jazyk Pascal
 • algoritmus, správnost, vstupní a výstupní data, efektivita
 • program, programovací jazyk, chyby v programu, ladění
 • proměnná, konstanta
 • číselné typy, char, boolean, výčtový typ, interval
 • stavba výrazu a jeho vyhodnocení
 • základní příkazy v Pascalu (:=, if, while, repeat, složený)
 • hierarchická stavba příkazů, struktura programu
 • pole, for-cyklus, záznam, with, množina
 • znakový řetězec v Turbo Pascalu
 • procedury a funkce, parametry, lokalita, rekurze
 • práce se soubory v Turbo Pascalu
 • unity, návrh programu shora dolů
 • unit Crt v Turbo Pascalu

3. Algoritmy a programování

 • Eukleidův algoritmus
 • Eratosthenovo síto
 • Hornerovo schéma
 • reprezentace dlouhých čísel v poli
 • vyhledávání v poli (sekvenční, binární, zarážka)
 • operace s maticemi
 • rekurze a možnosti jejího využití
 • metoda "rozděl a panuj"
 • prohledávání do hloubky (backtracking)
 • prohledávání do šířky (algoritmus "vlny")
 • časová a paměťová složitost a algoritmů, programů a problémů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK