PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do programování a práce s počítačem - NMUE021
Anglický název: Introduction to Programming and Using Computers
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ms.mff.cuni.cz/~forstova
Garant: Mgr. Lenka Forstová
Kategorizace předmětu: Informatika > Aplikační software, Programování
Neslučitelnost : NPRG030, NPRM044
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_SISAL (19.05.2010)
Osobní počítače - zaklady práce na počítači, operační systém MS Windows, práce na internetu, typické softwarové produkty, základy typografie a psaní textu, zpracování a analýza dat na počítači (tabulkové procesory), tvorba prezentace, základy vektorové a rastrové grafiky
Literatura
Poslední úprava: T_KSVI (23.03.2005)

Různé příručky a manuály, podle aktuální nabídky na trhu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSVI (04.05.2005)
  • přehled základního hardwaru osobního počítače včetně nejběžnějších periférií
  • obsluha počítače - práce se soubory, operační systém
  • základní třídy uživatelského software
  • praktické seznámení s typickými softwarovými produkty
  • počítačová typografie
  • textové procesory - základy práce, tvorba rozsáhlých dokumentů, příprava šablon a formulářů
  • tabulkové kalkulátory - podrobné seznámení s prací tabulkových kalkulátorů, práce s tabulkami, grafy, výpočty, funkce, řešení konkrétních problémů, základy zpracování dat.
  • počítačová grafika - prezentace, vektorová a rastrová grafika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK