PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy programování - NMUM163
Anglický název: Basics of computer programming
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NMUG103
Garant: RNDr. Luboš Moravec
Třída: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Doporučené volitelné
M Bc. MZV > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NMUG103, NPRG030
Záměnnost : NPRM044
Je neslučitelnost pro: NMUG103
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)
Volitelný předmět pro studenty učitelství. Cílem je stručné seznámení s principy práce počítačů, dále rozvoj algoritmického myšlení, osvojení jednoduchých algoritmů a základních principů procedurálního programování.
Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)
 • Töpfer, P. Algoritmy a programovací techniky, Prometheus, Praha 1995.
 • Wróblewski, P. Algoritmy - Datové struktury a programovací techniky, Computer Press, Praha, 2004.
 • Wirth N. Algorithms and Data Structures, Prentice Hall, 1985.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)
 • Stručná historie počítačů
 • Základní hardware a jeho fungování
 • Operační systémy
 • Programovací jazyky
 • Ovládání vývojového prostředí
 • Základní příkazy
 • Proměnné a konstanty
 • Základní datové struktury
 • Vstup a výstup
 • Procedury a funkce
 • Algoritmus a jeho efektivita
 • Základní algoritmy - dělitelnost, Eukleidův algoritmus, Eratosthenovo síto, Hornerovo schéma, dlouhá čísla, vyhledávání v polích, atd.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK