PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Stochastické diferenciální rovnice - NMTP543
Anglický název: Stochastic Differential Equations
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://simu0292.utia.cas.cz/seidler/teaching.html
Garant: RNDr. Jan Seidler, CSc.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Pravděpodobnost a statistika
Prerekvizity : {NMTP432 nebo NMFM408}
Je korekvizitou pro: NMTP567
Je prerekvizitou pro: NSTP241
Je záměnnost pro: NDIR041
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Přednášky jsou věnovány základním větám o existenci a jednoznačnosti silných a slabých řešení stochastických diferenciálních rovnic a o vlastnostech těchto řešení. U posluchačů se předpokládá znalost základů stochastické analýzy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Studenti se seznámí se základními výsledky teorie stochastických diferenciálních rovnic.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (19.04.2018)

Složení ústní zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Karatzas, I., Shreve, S.E.: Brownian motion and stochastic calculus. Springer Verlag, Berlin, 1988

Krylov, N.V.: Introduction to the theory of diffusion processes. American Math. Society, Providence, 1995.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jan Seidler, CSc. (27.09.2020)

Přednáška. Po dobu platnosti opatření ohledně koronaviru bude

probíhat formou samostudia s konsultacemi. Studijní materiály budou

umístěny na webové stránce uvedené v záhlaví předmětu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jan Seidler, CSc. (27.09.2020)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl presentován na přednáškách

(včetně přednášek konaných distanční formou).

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jan Seidler, CSc. (27.09.2020)

1. Burkholder-Davis-Gundyho nerovnost.

2. Lineární rovnice.

3. Základní věty o existenci a jednoznačnosti silných řešení rovnic s lipschitzovskými koeficienty.

4. Reprezentace spojitých martingalů změnou časové škály a stochastickými integrály.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Jan Seidler, CSc. (28.05.2019)

Je potřebné znát základy stochastické analysy: Wienerův proces, martingaly se spojitým časem, stochastický integrál, Itôovu formuli.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK