PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pravděpodobnostní seminář 1 - NMTP450
Anglický název: Seminar on Probability 1
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
prof. Lev Klebanov, DrSc.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Prerekvizity : NMSA405, NMSA409
Je prerekvizitou pro: NMTP551, NMTP521
Je záměnnost pro: NSTP122
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (17.05.2013)
Referáty z teorie pravděpodobnosti a jejích aplikací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Seminář zúplňuje a prohlubuje vzdělání a technické schopnosti získané v přednáškách jako je Stochastická analýza a Principy invariance prostřednictvím samostatné práce s vhodnými referencemi. Cílem je naučit studenty jak správně tvořit matematický text.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (28.02.2018)

Účast na semináři a přednesení 2 přednášek.

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Odborné monografie a časopisy věnované teorii pravděpodobnosti a jejím aplikacím.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Seminář.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (16.05.2019)

Teorie martingalů v rozsahu látky předmětu NMSA405 Teorie pravděpodobnosti 2, stacionární procesy (lineární proces, ARMA proces) v rozsahu látky předmětu Náhodné procesy 2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK