PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekonometrický seminář 1 - NMEK450
Anglický název: Econometrics Seminar 1
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie
Prerekvizity : NMSA407, NMSA409, NMSA413
Je prerekvizitou pro: NMEK051, NMEK521, NMEK551
Je záměnnost pro: NEKN024
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (12.09.2013)
Seminář je zaměřen na studium moderních partií matematické statistiky a ekonometrie a jejich aplikací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (12.09.2013)

Cílem předmětu je připravit studenty pro samostatné studium odborných cizojazyčných časopiseckých prací v oblasti ekonometrie, ekonomického modelování a optimalizace.

Dalším cílem je průprava studentů pro kvalitní prezentaci obsahu nastudovaných prací.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (16.02.2023)

Předmět je zakončen zápočtem.

Podmínky udělení zápočtu:

a) samostatná příprava dvou referátů z odborné časopisecké literatury (obvykle z anglické) na vybrané téma, které zadává učitel z oblasti ekonometrie, operačního výzkumu a optimalizace. Referáty budou vypracovány v elektronické podobě.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly. Předmět si nelze zapsat v mimořádném studiu.

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

Odborné časopisy

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

Seminář

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (16.02.2023)

Teorie optimalizace, základy matematické statistiky, regresní modely, Markovovy řetězce s diskrétním a spojitým časem. Kurz může být uzavřen pro studenty, kteří tyto podmínky nesplňují a jsou z jiných studijních programů. Předmět si nelze zapsat v mimořádném studiu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK