PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pravděpodobnostní seminář 2 - NMTP551
Anglický název: Seminar on Probability 2
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
Dr. Jan Swart
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Prerekvizity : NMTP432, NMTP450
Je neslučitelnost pro: NMTP521
Je záměnnost pro: NMTP521, NSTP123
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Budou referovány články z teorie pravděpodobnosti a jejích aplikací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Seminář rozšiřuje znalosti studentů ve vybraných partiích stochastiky. Učí je samostatně referovat z pokročilejší knižní či časopisecké literatury.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. (09.10.2017)

Docházka - nesmí být víc než čtyři absence v semestru.

Referáty - student referuje v průběhu semestru podle rozpisu domluveném na prvním semináři.

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Odborné monografie a časopisy věnované teorii pravděpodobnosti a jejím aplikacím.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (29.09.2020)

Seminář.

V roce 2020/21 webový seminář. Aktuální informace na http://staff.utia.cas.cz/swart/cztea_index.html.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (04.06.2019)

NMTP551 je určen pro posluchače oboru PMSE, zaměření 3. Prostorové modelování nebo 4. Stochastická analýza. Navazuje na předměty NMTP438, prostorové modelování a NMTP432, stochastická analýza.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK