PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pravděpodobnostní seminář 2 - NMTP551
Anglický název: Seminar on Probability 2
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
Dr. Jan Swart
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Prerekvizity : NMTP432, NMTP450
Je neslučitelnost pro: NMTP521
Je záměnnost pro: NMTP521, NSTP123
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Budou referovány články z teorie pravděpodobnosti a jejích aplikací.
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Cíl předmětu -

Seminář rozšiřuje znalosti studentů ve vybraných partiích stochastiky. Učí je samostatně referovat z pokročilejší knižní či časopisecké literatury.

Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Podmínky zakončení předmětu -

Docházka - nesmí být víc než čtyři absence v semestru.

Referáty - student referuje v průběhu semestru podle rozpisu domluveném na prvním semináři.

Poslední úprava: Beneš Viktor, prof. RNDr., DrSc. (09.10.2017)
Literatura -

Odborné monografie a časopisy věnované teorii pravděpodobnosti a jejím aplikacím.

Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Metody výuky -

Seminář.

V roce 2020/21 webový seminář. Aktuální informace na http://staff.utia.cas.cz/swart/cztea_index.html.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (29.09.2020)
Vstupní požadavky -

NMTP551 je určen pro posluchače oboru PMSE, zaměření 3. Prostorové modelování nebo 4. Stochastická analýza. Navazuje na předměty NMTP438, prostorové modelování a NMTP432, stochastická analýza.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (04.06.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK