PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Prostorové modelování - NMTP438
Anglický název: Spatial Modelling
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: letní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Prerekvizity : NMSA405
Je prerekvizitou pro: NMTP541, NMST543
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. (15.09.2013)
Náhodná pole a prostorové modely na mřížích, markovská náhodná pole. Náhodné míry na lokálně kompaktních metrických prostorech, momentové míry, Palmovo rozdělení. Bodové procesy, stacionarita, charakteristiky, Poissonův proces a další modely stacionárních bodových procesů. Konečné bodové procesy s hustotou, markovské bodové procesy, nehomogenní bodové procesy, kótované bodové procesy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. (15.09.2013)

Seznámit studenty se základními možnostmi modelování prostorových dat.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. (22.02.2019)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet je nutnou podmínkou pro účast na zkoušce.

Podmínky získání zápočtu: aktivní účast na cvičení (přednesení alespoň 3 referátů).

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. (15.09.2013)

Cressie N.A.C.: Statistics for Spatial Data. Wiley, 1993.

Illian J., Penttinen A., Stoyan H., Stoyan D.: Statistical Analysis and Modelling of Spatial Point Patterns, Wiley, 2008.

Moller J., Waagepetersen R.P.: Statistical Inference and Simulation for Spatial Point Processes, Chapman&Hall/CRC, 2003.

Rataj J.: Bodové procesy, Karolinum, 2006.

Schabenberger O., Gotway C.: Statistical Models for Spatial Data Analysis. Chapman&Hall/CRC, 2005.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Přednáška+cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. (14.02.2018)

Zkouška je ústní. Součástí zkoušky může být libovolná látka probraná během přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (24.04.2015)

1. prostorové modely na mřížích, markovská náhodná pole, Isingův model, gaussovské modely

2. náhodná pole, variogram, autokovarianční funkce

3. náhodné míry, existence, slabá a vágní konvergence

4. bodové procesy, Poissonův proces a další příklady, momentové míry, Palmovo rozdělení

5. stacionární bodové procesy, Coxův proces, shlukové procesy, bodové procesy s pevným jádrem

6. konečné bodové procesy s hustotou, markovské bodové procesy

7. nehomogenní bodové procesy, kótované bodové procesy, modely kótování

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. (18.05.2018)

Základy teorie míry, teorie pravděpodobnosti a náhodných procesů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK