PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Prostorová statistika - NMST543
Anglický název: Spatial Statistics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Prerekvizity : NMTP438
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (23.04.2019)
Přednáška navazuje na NMTP438. Hlavní pozornost je věnována statistickým postupům pro bodové procesy, a to včetně nehomogenních a kótovaných procesů. Přednáška se rovněž zabývá geostatistikou a statistikou pro regionální data.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (24.04.2015)

Předmět seznamuje studenty se statistickou analýzou náhodných procesů v prostoru.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. (11.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet je nutnou podmínkou pro účast na zkoušce.

Podmínky získání zápočtu: aktivní účast na alespoň 70% cvičení, vypracování domácího projektu.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (05.05.2017)

Cressie N.A.C.: Statistics for Spatial Data. Wiley, 1993.

Illian J., Penttinen A., Stoyan H., Stoyan D.: Statistical Analysis and Modelling of Spatial Point Patterns. Wiley, 2008.

Moller J., Waagepetersen R. P.: Statistical Inference and Simulation for Spatial Point Processes. Chapman&Hall/CRC, 2003.

Schabenberger O., Gotway C.: Statistical Models for Spatial Data Analysis. Chapman&Hall/CRC, 2005.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Přednáška+cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. (11.10.2017)

Zkouška je ústní. Součástí zkoušky může být libovolná látka probraná během přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (24.04.2015)

1. Statistika bodových procesů, odhady charakteristik, testování hypotéz, odhad parametrů modelu.

2. Statistika kótovaných bodových procesů, odhady charakteristik, testy nezávislosti.

3. Geostatistika, odhad variogramu, krigování.

4. Regionální data, odhad parametrů, testování prostorové autokorelace.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. (18.05.2018)

Znalosti v rozsahu předmětu Prostorové modelování NMTP438: prostorové modely na mřížích, náhodná pole, náhodné míry, bodové procesy, kótované bodové procesy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK