PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Oborový seminář - NMSA401
Anglický název: Primary Seminar
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Je prerekvizitou pro: NMST450, NMEK450, NMTP450
Anotace -
Poslední úprava: G_M (28.05.2013)
Samostatně připravované referáty na jedno nebo více témat z odborné literatury a časopiseckých pramenů. Povinný seminář oboru PMSE.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (28.05.2013)

Studenti se naučí samostatné práci s odbornou cizojazyčnou literaturou a procvičí si ústní presentaci nastudovaných metod a výsledků. Vedlejším cílem je porozumění základním principům probíraných metod.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (05.10.2018)

Požadavky zápočtu:

  • přednesení referátu na dané téma,
  • schopnost zhodnotit a okomentovat vyslechnuté referáty,
  • docházka (přítomnost alespoň na 80% referátů).

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2015)

Podle zvoleného tématu.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (12.05.2014)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (27.09.2018)

Samostatně připravované referáty na jedno nebo více témat z odborné literatury a časopiseckých pramenů.

Na různých paralelkách semináře mohou být probírána různá témata.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. (30.05.2018)

teorie míry a integrálu, základy matematické statistiky, základy teorie pravděpodobnosti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK