PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Stochastické problémy ve vědě a praxi - NMSA431
Anglický název: Stochastic Problems in Research and Practice
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
doc. RNDr. Ivan Mizera, CSc.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření STOCH
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Volitelné
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Je záměnnost pro: NMSA401
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (19.05.2022)
Série přednášek o aktuálních problémech obsahujících náhodnost/neurčitost ve vědě a praxi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (20.05.2022)

Cílem předmětu je poskytnout doplněk k výuce a ukázat studentům teoretické i praktické problémy v optimalizaci, statistice, teorii pravděpodobnosti a finanční/pojistné matematice. Studenti se také mimo jiné seznámí se souvislostí těchto tradičních matematických odvětví s různými moderní trendy jako Data Science, Machine Learning, Big Data...

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (20.05.2022)

Aktivní účast na semináři.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (19.05.2022)

Podle zvoleného tématu.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (19.05.2022)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (19.05.2022)

Budou prezentována různá témata. Od praktických problémů firem po aktuální řešené vědecké/výzkumné problémy.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (25.07.2022)

Seminář je určen pro magisterské studenty programů PMSE a FPM a pro studenty třetího ročníku programu OM (zaměření Stochastika) a FM.

Seminář předpokládá znalosti alespoň základního kurzu teorie pravděpodobnosti. Pokud jste ještě neabsolvovali žádný statistický kurz, tak doporučujeme nějaký souběžně absolvovat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK