PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Statistický seminář I - NSTP008
Anglický název: Seminar on Statistics I
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Korekvizity : NSTP050, NSTP201
Záměnnost : NMSA401
Je neslučitelnost pro: NSTP053
Je záměnnost pro: NSTP053
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (20.05.2008)
Samostatně připravované referáty na jedno nebo více témat z odborné literatury a časopiseckých pramenů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (20.05.2008)

Studenti se naučí samostatné práci s odbornou cizojazyčnou literaturou

a procvčí si ústní presentaci nastudovaných metod a výsledků.

Vedlejším cílem je porozumění základním principům probíraných metod.

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (20.05.2008)

Vybrané monografie a odborné časopisy.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Seminář.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK