PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základní seminář - NEKN003
Anglický název: Basic Seminar
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc.
doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie
Korekvizity : NEKN012, NSTP201, NSTP238
Záměnnost : NMSA401
Je korekvizitou pro: NEKN024
Je neslučitelnost pro: NEKN006
Je prerekvizitou pro: NEKN005
Je záměnnost pro: NEKN006
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)
Rozbor ekonomických aplikací na základě časopiseckých pramenů. Prezentace. Předpoklady: ukončené bakalářské studium, přednáška z lineárního a nelineárního programování a z matematické statistiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)

Cílem předmětu je připravit studenty pro samostatné studium odborných cizojazyčných časopiseckých prací v oblasti ekonometrie, ekonomického modelování a optimalizace.

Dalším cílem je průprava studentů pro kvalitní prezentaci obsahu nastudovaných prací.

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)

Odborné ekonometrické časopisy.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Seminář.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK