PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z pravděpodobnosti I - NSTP121
Anglický název: Seminar on Probability I
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Lev Klebanov, DrSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Záměnnost : NMSA401
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (09.05.2001)
Referáty z teorie pravděpodobnosti a náhodných procesů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)

Studenti samostatně řeší teoretické i aplikované matematické i pravděpodobnostní problémy na základě konzultací a pod dohledem profesora s cílem rozvíjet jejich schopnosti pro vědeckou práci.

Literatura -
Poslední úprava: G_M (01.06.2009)

Odborné monografie a časopisy věnované teorii pravděpodobnosti a jejím aplikacím.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Seminář.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK