PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktická lineární algebra a geometrie - NALG086
Anglický název: Practical Linear Algebra and Geometry
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: letní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMAI057, NMAI058
Záměnnost : NALG002
Je neslučitelnost pro: NUMP004
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (23.05.2003)
Základní přednáška 1.roč. bakalářského studia matematiky - oborů Finanční matematika, Matematické metody informační bezpečnosti
Literatura
Poslední úprava: T_KA (23.05.2003)

J. Bečvář, Vektorové prostory I, II, III, SPN Praha 1978, 1981, 1982

L. Bican, Lineární algebra a geometrie, Academia Praha 2000, ISBN 80-200-0843-8

L. Bican, Lineární algebra v úlohách, SPN Praha 1979

C. D. Meyer: Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM 2000.

J. Tůma: Internetová skripta k přednášce Lineární algebra, http://adela.karlin.mff.cuni.cz/~tuma/linalg.htm .

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (19.05.2005)

1. Úvod do teorie lineárních kódů. Generující a kontrolní matice, váha a Hammingova délka.

2. Bilineární a kvadratické formy. Symetrické a antisymetrické bilineární formy, nulita a hodnost, polární báze, zákon setrvačnosti kvadratických forem.

3. Skalární součin na reálném a komplexním prostoru. Ortogonalita, ortogonální doplněk, ortogonální a ortonormální báze, klasická a modifikovaná Gramova-Schmidtova ortogonalizace, ortogonální matice, unitární zobrazení, metoda nejmenších čtverců.

4. Vlastní čísla a vlastní vektory. Vlastní čísla a vlastní vektory matice a lineárního zobrazení, geometrické interpretace a aplikace.

5. Rozklady matic. LU, QR, URV a SVD faktorizace, Choleskyho rozklad symetrické matice.

6. Pseudoinverzní matice. Moore-Penroseova pseudoinverzní matice.

7. Podobnost matic a Jordanův normální tvar matice. Jordanova buňka, existence a jednoznačnost Jordanova normálního tvaru.

8. Perronova-Frobeniova teorie nezáporných matic. Perronův vektor, primitivní a stochastické matice.

9. Analytická geometrie na Euklidovském prostoru a afinní prostory. Kartézská soustava souřadnic, úhel, vzdálenost, podprostory a popis afinního prostoru, vzájemná poloha podprostorů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK