PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Muscle Physiology - MB152P02
Anglický název: Muscle Physiology
Český název: Fyziologie svalů
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Prerekvizity : {aspoň jeden z předmětů MB150P31, MB151P95, MB150P73, MB150P73G}
Neslučitelnost : MB150P20
Anotace -
Jedná se o třídenní kurz svalové fyziologie s využitím interaktivního přístupu a praktických ukázek. Účastníci získají pokročilé znalosti v oblasti fenotypu a ultrastruktury kosterního a srdečního svalu, jejich funkce, metabolismu a vlivu
hormonální signalizace na úbytek a růst svalů. Na konkrétních příkladech se seznámíme s adaptačními mechanismy za fyziologických podmínek a patologických stavů.
Poslední úprava: Horníková Daniela, RNDr., Ph.D. (27.04.2023)
Literatura - angličtina

Walter F. Boron, Emile L. Boulpaep - Medical Physiology (selected chapters)

David Anthony Jones, Arnold De Haan, Joan Round - Skeletal Muscle: From Molecules To Movement

W. D. Mc Ardle, F. I. Catch, V.L. Catch - Exercise Physiology

S. Schiaffino - Skeletal Muscle

Topical review articles

Poslední úprava: Horníková Daniela, RNDr., Ph.D. (27.04.2023)
Sylabus - angličtina

Development of skeletal muscle and heart

Skeletal muscle structure, functions and phenotype plasticity

Metabolism, muscle wasting and hypertrophy signalling

Skeletal muscle regeneration

Cardiomyocyte structure and adaptive ultrastructural changes

Cardiac function and pathologies

Adaptive responses to exercise hypoxia, thermal extremes and pathological states

Poslední úprava: Horníková Daniela, RNDr., Ph.D. (27.04.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK