PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie svalů - MB150P20
Anglický název: Muscular Physiology
Český název: Fyziologie svalů
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 4 [dny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Barbara Elsnicová, Ph.D.
Mgr. Veronika Spišská
doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MB152P02
Anotace -
Přednáška a praktikum určená pro magisterský stupeň studia. Povinně volitelná a doporučená zejména pro zájemce o studium fyziologie živočichů a neurobiologie. Přednáška systematicky pokrývá funkci kardiovaskulárního systému a kosterního svalstva za fyziologických i patofyziologických podmínek na úrovni fyziologické, buněčné i molekulární. Součástí předmětu je praktikum, které umožní studentům si vyzkoušet imunohistochemické metody pro stanovení typu svalových vláken, seznámit se s fyziologickými metodami měření srdečních funkcí na různých experimentálních modelech a provést zátěžová měření kardiopulmonárních funkcí na Ergometru.
Poslední úprava: Žurmanová Jitka, doc. RNDr., Ph.D. (17.07.2024)
Literatura

Přehled lékařské fyziologie: William.F. Gannong
Medical Physiology: W.F Boron a E.L.Boulpaep
Kardiologie: Aschermann et al.1 dil kap.1
Cardiovascular Physiology D.E.Mohram a L.J.Heller
Skeletal muscle from molecules to moovement: David Jones et al.
Skeletal muscle repair and regeneration: Stefano Schiaffino and Terence Partridge
Energetics of muscle contaction M.J.Kushmerick , Handbook of Physiology, chapter 7
Svalové funkční testy: Vladimír Janda et al.
Nemoci kosterního svalstva: Josef Bednařík et al.

Poslední úprava: Žurmanová Jitka, doc. RNDr., Ph.D. (17.07.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet se uděluje za 100% účast na praktickém cvičení a přednesení referátu připraveného ve skupinách.

Zkouška se skládá z ústního zkoušení.

Poslední úprava: Žurmanová Jitka, doc. RNDr., Ph.D. (19.03.2019)
Sylabus -

1. Úvod do historie studia kosterního svalu a rozvoje kardiologie ve světě i u nás
2. Pohybový aparát, koordinace, reflexní a vědomé řízení kontrakce, svalové disbalance
3. Vývoj kosterních svalů a molekulární mechanismy kontrakce
4. Typy kosterních svalů. Struktura a funkce svalového vlákna (Praktikum )
5. Energetický metabolismus svalové buňky a celého organismu v klidu a zátěži (Praktikum)
6. Svalová únava a myopatie (Praktikum)
7. Srdce - elektrické vlastnosti srdečních buněk (Praktikum)
8. Hemodynamika srdeční činnosti a signální dráhy její modulace
9. Kardioprotektivní účinky adaptace na chronickou hypoxii, oxidativní stres
10. Rozdíly pravého a levého srdce. Patofyziologie srdce
11. Chirurgické léčba onemocnění srdce
12. Metody (stanovení typu vláken, energetického metabolismu, základních svalových disbalancí)
13. SOUHRN : Srovnání kosterního, srdečního a hladkého svalu (vývoj, morfologie, metabolismus, aktivace, funkce, řízení činnosti)

Praktikum umožní studentům si vyzkoušet imunohistochemické metody pro stanovení typu svalových vláken, seznámit se s fyziologickými metodami měření srdečních funkcí na různých experimentálních modelech a provést zátěžová měření kardiopulmonárních funkcí na Ergometru. 

Poslední úprava: Horníková Daniela, RNDr., Ph.D. (20.03.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK