PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Státní doktorská zkouška - JTD010
Anglický název: State Doctoral Exam
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Patří mezi: Area Studies
Modern history
Prerekvizity : JTD001, JTD002, JTD003, JTD004, JTD005, JTD006, JTD007, JTD008, JTD009, JTD011, JTD012, JTD013, JTD014, JTD015, JTD016, JTD017, JTD018, JTD019
Je neslučitelnost pro: JSZMD1, JSZTS1
Je záměnnost pro: JSZMD1, JSZTS1
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)
Státní doktorskou zkoušku studenti absolvují nejpozději do konce čtvrtého roku studia. Předpokladem pro přihlášení se ke státní zkoušce je splnění všech studijních povinností
stanovených ISP. Podkladem pro státní doktorskou zkoušku jsou teze disertační práce, které studenti předloží deset dní před termínem státní doktorské zkoušky určenému pracovníkovi sekretariátu IMS.
Státní doktorská zkouška se skládá ze dvou částí.

První část vychází bezprostředně z tématu disertační práce. Studenti v ní stručně představí
svoji práci, vymezí její téma, zformulují její cíle, základní pracovní tezi a základní teoretická a
metodologická východiska. V rozhovoru prokazují svoji schopnost vysvětlit jednotlivé aspekty svého vědeckého postupu.

Druhá část prověřuje schopnost studentů přistupovat k svému tématu s ohledem na jeho širší
časový a věcný kontext, a především reflektovat jej v kontextu starší i aktuální odborné debaty o jeho
základních metodologických a konceptuálních problémech.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Cílem předmětu je složit státní dotkroskou zkoušku dle specifikace vymezené v anotaci předmětu.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Podmínkou ukončení předmětu je složení státní doktorské zkoušky dle specifikace vymezené v anotaci předmětu.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Literatura není vzhledem k povaze předmětu zadána.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Špetová (15.02.2021)

Metody výuky nejsou vzhledem k povaze předmětu určeny. Případný odkaz na konání na zoom zasílán těsně před konáním zkoušky konkrétnímu studentovi.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Zkouška není vzhledem k povaze předmětu vyžadována.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Sylabus není vzhledem k povaze předmětu sestaven.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK