PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pravidelné konzultace VIII - JTD018
Anglický název: Regular Consultations VIII
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Patří mezi: Area Studies
Mezinárodní teritoriální studia DK_MTS
Mezinárodní teritoriální studia DP_MTS
Modern history
Moderní dějiny DK_MD
Moderní dějiny DP_MD
Prerekvizity : JTD017
Je prerekvizitou pro: JTD010, JTD019
Anotace -
Studenti jsou povinni pravidelně konzultovat své disertační práce se svými školiteli, popř. s dalšími odborníky v rozsahu nejméně 4 konzultace v každém akademickém roce.
Poslední úprava: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (24.10.2019)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je pravidelně konzultovat disertační výzkum.

Poslední úprava: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (24.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou zakončení předmětu jsou pravidelné konzultace disertačního výzkumu.

Poslední úprava: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (24.10.2019)
Literatura -

Literatura není vzhledem k povaze předmětu zadána.

Poslední úprava: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (24.10.2019)
Metody výuky -

Metody výuky nejsou vzhledem k povaze předmětu určeny.

Poslední úprava: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (24.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška není vzhledem k povaze předmětu vyžadována.

Poslední úprava: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (24.10.2019)
Sylabus -

Sylabus není vzhledem k povaze předmětu sestaven.

Poslední úprava: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (24.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK